เข้าสู่ระบบ

ในการเลี้ยงไก่เพื่อทดสอบพันธุ์

ในการเลี้ยงไก่เพื่อทดสอบพันธุ์

ในการเลี้ยงไก่เพื่อทดสอบพันธุ์

โดยวิธีในการเลี้ยงไก่แนะ ในการเลี้ยงไก่เพื่อทดสอบพันธุ์ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่ รูปแบบของโรงเรือนและพื้นที่การเลี้ยง

โดยการให้เตรียมไก่ล่วงหน้า 3 – 5 วัน ย้ายไก่จากเล้าเดี่ยวมาครอบสุ่ม และเช็ดน้ำตากแดด นำไก่ชั่งน้ำหนัก เพื่อหาคู่ปล้ำทดสอบ โดยดูน้ำหนัก และส่วนสูง เป็นเกณฑ์ ต้องใกล้เคียงกัน ได้คู่แล้ว ให้บันทึก เบอร์ไก่ และน้ำหนักไก่ ลงในแบบฟอร์มทดสอบพันธุ์ หลังจากนั้นนำไก่เช็ดน้ำ สวมนวม แล้วปล่อยไก่ทดสอบ ทดสอบให้คะแนน 1 ยก ใช้เวลา 10 นาทีเกณฑ์การให้คะแนน ให้พิจารณาจากเชิงชน ตำแหน่งการออกอาวุธ ความแม่นยำ ความเร็วของการออกอาวุธ ความแข็งแกร่ง

และภาพรวมของตัวไก่ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้ ทำพันธุ์ จำหน่ายหรือเลี้ยงตี ทดสอบอีกครั้ง และคัดทิ้งบันทึกผลการทดสอบ และส่งให้ฝ่ายสถิติและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล ไก่ที่ทดสอบแล้ว 2 ครั้ง ไม่ผ่านการทดสอบให้ทำการคัดทิ้งรูปแบบเล้าผสมเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยมีพื้นที่ส่วนแรกอยู่ในชายคาสำหรับแม่ไก่ฟักไข่

และกินอาหาร พื้นที่ ส่วนที่สองเป็นที่โล่งแจ้ง มีสนามหญ้าสำหรับไก่ออกกำลังกายใช้สำหรับเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผสมพันธุ์ มีรังไข่สำหรับให้แม่ไก่ไข่และฟักไข่เองตามธรรมชาติ เมื่อไข่ ฟักออก แม่ไก่จะเลี้ยงลูกเอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 เดือน คุ้ยเขี่ยกินหญ้าและแมลงรูปแบบเล้าผสม การเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรจะต้องเลี้ยงไก่คราวละมาก ๆ และเลี้ยงภายในโรงเรือน มีการให้ไก่กินอาหารและน้ำอย่างเต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาในการจับขายสั้นกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ

แหล่งที่มาของลูกไก่จะได้จากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกไก่โดยเฉพาะรูปแบบเล้าสุ่ม เป็นเล้าที่มีพื้นที่ภายในกว้าง ผนัง ด้านข้างยึดด้วยตาข่ายพลาสติกดำ มีผ้าม่านปิด เปิดได้ตลอดแนวเล้าทั้ง 2 ข้าง อากาศถ่ายเท สะดวกเหมาะสำหรับเลี้ยงไก่ที่ต้องการดูแลเป็น พิเศษ

โดยเฉพาะไก่หนุ่มที่มีโปรแกรมฝึกซ้อม ปล้ำออกกำลังกาย และดูแลรักษาหลังฝึกซ้อม เป็นอย่างดีด้านข้างเล้าเป็นที่โล่ง มีสนามหญ้า สำหรับให้ไก่ ได้วิ่งออกกำลังกาย หรือตากแดด หลังจากเช็ด น้ำไก่ นอกจากนี้ก็เป็นที่สำหรับปล่อยไก่พักผ่อน ตามชายคาเล้า หรือบริเวณที่จัดไว้เป็นล๊อคๆ (ในที่ร่ม) ก่อนจะเก็บไก่เข้าเล้า ครอบสุ่ม และกาง มุ้ง ให้ไก่นอนต่อไปเล้าสุ่ม ใช้เลี้ยงไก่หนุ่มอายุ 10 เดือนขึ้นไปสำหรับฝึกซ้อม และทดสอบดูความสามารถ

ทางกีฬาควรมีสังเวียนสำหรับปล้ำไก่ 1-2 วง เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 3 เมตรและรองพื้นด้วยพรมหนา 1-2 เซนติเมตร ให้พื้นนุ่ม เป็นการป้องกันเล็บ หรือนิ้วไก่หัก ขณะปล้ำครอบสุ่มเลี้ยง 1สุ่มสำหรับเลี้ยงไก่หนุ่ม 1 ตัวรูปแบบสุ่มทรงบาตรคว่ำ สูง 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรด้านข้างเล้ามีที่โล่ง หรือสนามหญ้า

สำหรับนำไก่ตากแดด หรือ วิ่งออกกำลังกาย และมีที่ร่มสำหรับทำเป็นเล้าสุ่ม 1 หลัง มี 120 สุ่มขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตรต่อเล้า10×60 เมตรทางเข้ามี 3 ประตู เพื่อสะดวกในการนำไก่ออกตากแดด หรือออกกำลังกาย และนำไก่เข้าเล้าตอนเย็น

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888