เข้าสู่ระบบ

“แอ่งอารยธรรมโคราช” ที่มาจากประเทศไทย

แอ่งอารยธรรมโคราช

 แอ่งอารยธรรมโคราช

ต้นกำเนิดไก่ชน แอ่งอารยธรรมโคราช ไก่จากอารยธรรมหินใหม่ในบริเวณประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่บ่งชี้ว่า ไก่ป่าถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านครั้งแรก ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายยุคหินใหม่กับยุคสำริด เมื่อ 1,650 – 1,250 ปีก่อนคริสตกาล ในบริเวณแหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ที่ตั้งอยู่ในแอ่งโคราชของประเทศไทยหลักฐานดังกล่าวคือกระดูกไก่บ้านอายุเก่าแก่ 3,670 ปี ที่พบในหลุมฝังศพของแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยหลักฐานนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ทราบกันอยู่เดิมแล้วว่า ไก่ป่าสีแดงRed junglefowl ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยังเป็นบรรพบุรุษของไก่บ้านหลากสายพันธุ์ที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ รายงานวิจัยว่าด้วยต้นกำเนิดของไก่บ้าน ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร PNAS ได้จากการตรวจสอบอายุของซากกระดูกไก่ที่พบตามแหล่งโบราณคดีทั่วโลก 600 แห่ง ใน 89 ประเทศเสียใหม่

ยิ่งทำให้ทราบว่าไก่ป่าเพิ่งถูกนำมาเลี้ยงเมื่อราว 3,600 ปีที่แล้ว ไม่ใช่เมื่อ 6,000 ปีก่อนตามที่เคยเข้าใจกัน และจากการตรวจสอบหลักฐานใหม่ ทำให้ทราบว่าหลักฐานแสดงระยะเวลาการเลี้ยงไก่ของภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก หรือหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแปซิฟิค ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งสิ้นการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาทางพันธุศาสตร์ที่ชี้ว่า ไก่บ้านที่เลี้ยงกันทั่วโลกนั้นมีบรรพบุรุษมาจากไก่ป่าสีแดงสายพันธุ์ Gallus Gallus gallus

และซี่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไก่ป่าสีแดงสายพันธุ์ Spadiceus (Gallus gallus spadiceus) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในตอนเหนือของไทย พม่า และจีนตะวันตกเฉียงใต้ โดยสายพันธุ์ไก่เหล่านั้นยังมีการผสมข้ามชนิดพันธุ์กับไก่อีก 3 ชนิดซึ่งมีลักษณะสัณฐานวิทยาแตกต่างกันได้แก่ ไก่ป่าสีเทา (Gallus sonneratii) พบใน อินเดียตะวันตกและใต้ ไก่ป่าศรีลังกา (Gallus lafayettii) พบเฉพาะในศรีลังกา และไก่ป่าสีเขียว Gallus varius

และพบบริเวณเกาะชวาและบาหลีไก่จากอารยธรรมหินใหม่ในบริเวณประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นค่อยๆแพร่ไปสู่เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ในช่วงใกล้เคียงกัน จากนั้นจึงแพร่กระจายไปสู่เอเชียกลาง เช่น อิหร่าน ตุรกี ซีเรีย จอร์แดน และอียิปต์ ก่อนเข้าไปสู่ยุโรปและแอฟริกาตะวันออก

ยิ่งการศึกษาพบว่าไก่เดินทางไปถึงยุโรปรอบลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน (สเปน ฝรั่งเศสตอนใต้ และกรีซ) 2 ระยะ คือระยะแรกเมื่อราว 600-700 ปีก่อนคริสตกาล และครั้งหลังเมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนการแพร่กระจายของไก่ไปยังทวีปอเมริกานั้น ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าถูกนำไปสู่ทวีปนั้นก่อนยุคโคลัมบัสหรือหลังจากนั้นไก่ในฐานะสัตว์เลี้ยงทั้งเพื่อกีฬา นันทนาการ และอาหาร

และได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค และได้กลายเป็นอาหารสำคัญของมนุษย์ทั่วโลกเมื่อเริ่มการคัดเลือกพันธุ์เป็นสายพันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่เมื่อราวๆ คริสตวรรษที่ 19 และเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญอีกครั้งเมื่อมีการริเริ่มการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบหนาแน่นที่มีจำนวนไก่กว่า 10,000 ตัว

ในสหรัฐเมื่อปี 1926 และตามมาด้วยการปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคที่มากขึ้นตามการเติบโตของประชากรโลกหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมปัจจุบันไก่ที่เลี้ยงเพื่อเป็นการค้าในประเทศไทยส่วนใหญ่นำเข้าสายพันธุ์จากบริษัทในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : วิเคราะห์ไก่KK888

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888