เข้าสู่ระบบ

แหล่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง

แหล่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง

แหล่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง

แหล่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง  ไก่พื้นเมืองที่เกษตรน ามาเลี้ยงส่วนใหญ่ได้พันธุ์มาจากบรรพบุรุษ (พ่อ แม่) และญาติพี่น้องในชุมชนและเพื่อนบ้าน

ไก่พื้นเมืองที่เกษตรนำมาเลี้ยงส่วนใหญ่ได้พันธุ์มาจากบรรพบุรุษ (พ่อ แม่) และญาติพี่น้องในชุมชนและเพื่อนบ้าน บางส่วนซื้อมาจากพ่อค้าและมีส่วนน้อยที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ สำหรับพันธุ์ไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่มีสายพันธุ์ ดังนี้

1.พันธุ์ประดู่หางดา

2.พันธุ์เหลืองหางขาว

3.สายพันธุ์พม่า

4.ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ

ผู้เพาะพันธุ์เอกชน

1. ศูนย์อนุรักษ์ไก่ฯพิษณุโลก เจ้าของ คุณภิเษก บูรณเขตต์ อ.เมืองพิษณุโลก 01-8863272
2. ประทุมฟาร์ม เจ้าของ คุณประทุม คงคา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-311385
3. ซุ้มไก่ชนเพชรกลาโหม ร.อ. วสันต์ จันทร์เชื้อ และทีมงาน41/1 หมู่ 5 ตง บ้านกร่าง อ.เมืองจ.พิษณุโลก 089-7056312
4. ซุ้มสิงห์สองแคว เจ้าของ คุณประจวบ ทับปะนานนท์ หลังสถานีรถไฟบางกระทุ่ม หรือติดต่อผ่านทางเทศบาลตำบล บางกระทุ่ม 08-5907-5539    0-5539-1100

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888