เข้าสู่ระบบ

แม่ไก่สร้างเงินล้าน

แม่ไก่สร้างเงินล้าน

แม่ไก่สร้างเงินล้าน

แม่ไก่สร้างเงินล้าน การเลือกแม่พันธุ์ต้องคัดเลือกแม่พันธุ์ที่ดี แม่พันธุ์ไก่ชนที่ดีจะมีการถ่ายทอดพันธุ์กรรมไปยังรุ่นลูกถึง 70 %

การเลือกแม่พันธุ์ สำหรับการเป็นนักบรีดเดอร์ การคัดเลือกแม่พันธุ์เพื่อใช้การผสมถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะแม่พันธุ์ไก่ชนที่ดีจะมีการถ่ายทอดพันธุ์กรรมไปยังรุ่นลูกถึง 70 % การคัดเลือกแม่พันธุ์ที่ดีจึงมีโอกาสที่จะได้ไก่เก่งตามมา การคัดเลือกแม่พันธุ์ เพื่อต่อยอด แม่พันธุ์ที่ดีจะต้องเป็นไก่ที่มีการพฒนาสายเลือดลงเหล่า หรือเลือดนิ่งคืออะไร เลือดนิ่งก็คือหากนำตัวเมียที่ผ่านการพัฒนา หรือ ทำสายพันธุ์ลงเหล่าอย่างต่อเนื่องชัดเจน จนได้ไก่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการแล้ว การนำไปผสมกับพ่อพันธุ์จะได้ไก่ชนที่มีลักษณะคล้าย หรือเหมือนกับพ่อแม่ ต้นเหล่าโดยเฉพาะลักษณะของความเก่ง เปรียบเสมือนการพิมพ์เอกสารหรือการซีล๊อค หากเป็นไก่ที่มีสายเลือดนิ่ง ความเข้มข้นหรือความคมชัดก็จะสูง แต่หากเป็นไก่ที่สายเลือดไม่นิ่ง ลักษณะก็เหมือนกับการพิมพ์ที่เจือจางไม่คมชัด โอกาสได้ไก่ชนได้ไก่ชนลักษณะที่ดีเก่งตามพ่อแม่ก็จะลดลง นี้จึงเป็นความสำคัญของแม่พันธุ์ที่มีเลือดนิ่ง การทำไก่ให้เลือดนิ่ง การทำไก่ให้เลือดนิ่งจึงต้องอาศัยเวลาในการทำอย่างจริงจังและชัดเจน โดยใช้เวลาเป็นปีๆ ถึงจะได้แม่ไก่ชนที่มีเลือดนิ่งตามต้องการ  นอกจากความสำคัญของแม่พันธุ์ที่มีเลือดนิ่งแล้ว การดูลักษณะของไก่ตัวผู้คู่เกิด ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่นิยมในหมู่นักพัฒนาสายพันธุ์ เพราะตัวเมียจะถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกไก่ถึง 70 % ฉะนั้นการได้ตัวเมียคู่เกิดที่ตัวผู้มีความเก่งจึงเป็นที่ต้องการและหมายปองของนักพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากว่าไก่ตัวผู้เป็นไก่ที่มีแชมป์ ราคาของไก่ตัวเมียคู่เกิดก็จะมีราคาสูงมากตาม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและการต่อรอง แม่พันธุ์หลักที่จ่ายลูกเก่ง เกรดแบบนี้ราคาไม่ต้องพูดถึง ต้องจ่ายในราคาที่สูงพอสมควรถึงจะมีสิทธิ์ได้มาแต่ก็ใช่ว่าเงินจะซื้อได้เสมอไป เพราะแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกดีมีผลงานเจ้าของมักจะไม่ยอมแบ่งกันง่ายๆ เพราะถือเป็นมรดกทางสายพันธุ์ที่หาได้ยาก และเป็นหัวใจหลักของซุ้มฟาร์ม แม่พันธุ์ที่จ่ายลูกดีมีผลงาน จึงเป็นที่ต้องการของนักพัฒนาสายพันธุ์อยู่มาก เพราะเป็นเสมือนแม่พิมพ์ที่ผลิตไก่เก่ง แม้จะมีราคาสูงแต่ก็ยังมีคนกล้าเสนอราคาที่สูงเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการมีพันธุ์ที่ดีเป้นหัวใจหลักสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ ไก่ชน โดยเฉพาะการทำไก่เก่ง จึงต้องมีต้นแบบแม่พันธุ์ที่เก่งถึงจะมีโอกาสสำเร็จ การไม่ยึดติดและรู้จักลงทุนด้านสายพันธุ์ เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จึงจะมีโอกาสสำเร็จตามต้องการ

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888