เข้าสู่ระบบ

แม่ไก่สร้างเงินล้าน

แม่ไก่สร้างเงินล้าน

แม่ไก่สร้างเงินล้าน

แม่ไก่สร้างเงินล้าน การเลือกแม่พันธ์ การคัดเลือกแม่พันธ์เพื่อใช้ในการผสมถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก

แม่พันธ์ไก่ชนที่ดีจะมีการถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังรุ่นลูกถึง 70% การคัดเลือกแม่พันธ์ที่ดีจึงมีโอกาสที่จะได้ไก่เก่งตามมา การคัดเลือกแม่พันธ์ เพื่อต่อยอด แม่พันธ์ที่ดีจะต้องเป็นไก่ที่มีการพัฒนาสายเลือดลงเหล่า หรือเลือดนิ่ง เลือดนิ่งคืออะไร เลือดนิ่งก็คือหากนำตัวเมียที่ผ่านการพัฒนา หรือทำสายพันธ์ลงเหล่าอย่างต่อเนื่องชัดเจน จนได้ไก่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการแล้ว การนำไปผสมกับพ่อพันธ์จะได้ไก่ชนที่มีลักษณะคล้าย หรือเหมือนกับพ่อแม่ ต้นเหล่า โดยเฉพาะลักษณะของความเก่ง เปรียบเสมือนการพิมพ์เอกสารหรือการซีล๊อค หากเป็นไก่ที่มีสายเลือดนิ่ง ความเข้มข้นหรือความคมชัดก็จะสูง แต่หากเป็นไก่ที่สายเลือดไม่นิ่ง ลักษณะก็เหมือนกับการพิมพ์ที่เจือจางไม่คมชัด โอกาสได้ไก่ชนลักษณะที่ดีเก่งตามพ่อแม่ก็จะลดลง นี้จึงเป็นความสำคัญของแม่พันธ์ที่มีเลือดนิ่ง การทำไก่ให้เลือดนิ่งจึงต้องอาศัยเวลาในการทำอย่างจริงจังและชัดเจน โดยใช้เวลาเป็นปีๆ ถึงจะได้ไก่แม่พันธ์ไก่ชนที่มีเลือดนิ่งตามต้องการ นอกจากความสำคัญของแม่พันธ์ที่มีเลือดนิ่งแล้ว การดูลักษณะของไก่ตัวผู้คู่เกิด ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่นิยมในหมู่นักพัฒนาสายพันธ์ เพราะตัวเมียจะถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกไก่ถึง 70% ฉะนั้นการได้ตัวเมียคู่เกิดที่ตัวผู้มีความเก่งจึงเป็นที่ต้องการและหมายปองของนักพัฒนาสายพันธ์ไก่ชนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะหากว่าไก่ตัวผู้เป็นไก่ที่มีแชมป์ ราคาของไก่ตัวเมียคู่เกิดก็จะมีราคาสูงมากตาม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและการต่อรอง แม่พันธ์หลักที่จ่ายลูกเก่ง เกรดแบบนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงครับ ต้องจ่ายในราคาที่สูงพอสมควรถึงจะมีสิทธิ์ได้มา แต่ก็ใช่ว่าเงินจะซื้อได้เสมอไป  เพราะแม่พันธ์ที่จ่ายลูกดีมีผลงานเจ้าของมักจะไม่ยอมแบ่งกันง่ายๆ คับเพราะถือเป็นเป็นมรดกทางสายพันธ์ที่หาได้ยาก และเป็นหัวใจหลักของซุ้มฟาร์ม แม่พันธ์ที่จ่ายลูกดีมีผลงาน จึงเป็นที่ต้องการของนักพัฒนาสายพันธ์อยู่มาก เพราะเป็นเสมือนแม่พิมม์ที่ผลิตไก่เก่ง แม้จะมีราคาสูงแต่ก็ยังมีคนกล้าเสนอราคาที่สูงเช่นกัน จะเห็นว่าการมีแม่พันธ์ที่ดีเป็นหัวใจหลักสำหรับการพัฒนาสายพันธ์ ไก่ชน โดยเฉพาะการทำไก่เก่ง จึงต้องมีต้นแบบแม่พันธ์ที่เก่งถึงจะมีโอกาสสำเร็จ การไม่ยึดติดและรู่จักลงทุนด้านสายพันธ์  เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จึงจะมีโอกาสสำเร็จตามต้องการ โชคดีมีไก่เก่งกันทุกคน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888