เข้าสู่ระบบ

เทคนิคฝึกไก่ให้ยืนดีมีสง่า

เทคนิคฝึกไก่ให้ยืนดีมีสง่า

เทคนิคฝึกไก่ให้ยืนดีมีสง่า

เทคนิคฝึกไก่ให้ยืนดีมีสง่า ไก่จะสวยจะงามอยู่ที่ตัวไก่เอง ไก่งามบุคลิกภาพอันสง่างาม จะต้องดีด้วย ไม่มีใครสามารถสั่งไก่ได้ไก่ทำอะไรได้

ไก่ขณะอยู่ในสนามประกอด ไม่มีใครสามารถ ไปบอกให้ไก่ ทำอะไรได้ ไก่จะสวยจะงามอยู่ที่ตัวไก่เอง ไก่งาม บุคลิกภาพอันสง่างาม จะต้องดีด้วยเสมือนกับคนเรา เรื่องบุคลิกภาพนั้นสำคัญ ไม่ใช่น้อย ไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าราคาแพง หรูสักเพียงใดก็ตาม หากบุคลิกไม่ได้เรื่อง เดินหลังค่อม ขาถ่าง แกว่งแขน ท่าทางลอกแลก เสื้อผ้าก็ไม่ช่วยให้คุณสง่างามได้  แต่หากบุคลิกดี เดินสง่างาม ยืนมากไม่วอกแวก สุขุม สิ่งเหล่านี้ล้วน แต่ส่งเสริมให้คุณเด่นเป็นสง่า ได้แม้เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ราคาไม่แพง ไม่หรูก็ตาม ที่การประกวดนางงาม การยืนการเดินของผู้เข้าประกวดสำคัญยิ่งนัก นางงามที่เข้าประกวดทุกคน จะต้องฝึกเดิน ฝึกการย่าง ฝึกยืน ฝึกบุคลิกภาพ ให้สง่า เป็นองค์ประกอบเสริมความงามทุกส่วนบนร่าง ก็เช่นกัน สังเกตได้ ไก่งามที่เป็นแชมป์จะมีท่าทางท่วง ที่สง่า สมกับเป็นไก่ระดับแชมป์ ตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่า ไก่จะมีท่วงที่เหมือนกันหมดทุกตัว เจ้าของฟาร์มแต่ละแห่งจะมีเคล็ดลับ การฝึกท่วงที่ ของไก่ให้ดูดีเป็นสง่าได้ เคล็ดลับการฝึกไก่ ไม่ยากเพียง แต่ทานต้องเริ่มฝึกไก่ ตั้งแต่วัยรุ่นเลยที่เดียว เพื่อให้ไม่เกิดความเคยชิน ควรเริ่มตั้งแต่ช่วงที่แยกเดี่ยวยังสุ่มจะดีที่สุด วิธีการฝึกให้ไก่ ท่าทางสง่าผ่าเผย ใช้วิธีหาไก่หนุ่มรุุ่นเดียวกัน ครอบสุ่มไว้แล้วนำมาเทียบสุ่มไก่ ที่ท่านต้องการฝึก ไก่หนุ่มของท่าน จะกระเหี้ยมกระหือ พยายามทางเข้าไปจิกไก่ ที่เทียบสุ่มข้างๆ ข้อควรระวัง คืออย่าเทียบสุ่มชิดเกินไป เพราะจะทำให้ไก่โดดที่สุ่มได้ การเทียบให้ระยะห่างประมาณ 1- 2 ศอก ระยะนี้จะทำให้ไก่ทั้งสองสุ่ม มีอาการอยากเข้าไปต่อกร จิก ตีกัน เหลือกำลังไก่จะชะเง้อยืดตัว หาทางเข้าเทียบข้างสุ่ม ตรงช่วงชะเง้อจะเป็นช่วงที่ไก่ยืนดูเด่นเป็นสง่าที่สุด เทียบไก่ไว้สักพักหนึ่ง ก็แยกออกจากกัน ไก่จะกระพือปีก ขัน แสดงกิริยาท่าทางทรนงองอาจเป็นที่สุด ทำอย่างนี้ทุกวันจนกว่าไก่ที่เอามาเทียบจะชินหน้ากันได้ ไก่จะไม่อยากตีกันแล้ว ถึงตอนนี้ ท่านต้องหาไก่ตัวใหม่มาเทียบ เพื่อฝึกท่าทางไก่ เราให้ยืนเป็นสง่า ทำเป็นประจำไก่ของท่านจะยืนเดินย้างก้าว อย่างสง่าผ่าเผย

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888