เข้าสู่ระบบ

เดือยไก่โค้งงอผิดรูป

เดือยไก่โค้งงอผิดรูป แบบไหนใช้งานได้

เดือยไก่โค้งงอผิดรูป

เดือยไก่โค้งงอผิดรูป ซึ่งปัญหานี้มันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะไก่เขาสร้างร่างกายของเขาขึ้นมาเองแต่เราสามารถปรับแต่งเดือยที่มันโค้งงอให้กลับมาตรงให้สามารถใช้งานได้

ไก่ชนส่วนมากแล้ว เดือยเขาจะต้องตรงออกมา แต่ก็จะมีไก่บางส่วนมาก จะเป็นกับไก่ถ่ายที่เดือย เมื่อยาวออกมาแล้ว ปลายเดือยจะโค้ง จะงอไป ซึ่งปัญหานี้ มันไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไก่เขาสร้างร่างกายของเขา ขึ้นมาเองแต่เราสามารถปรับแต่งเดือย ที่มันโค้งงอ ให้กลับมาตรงให้สามารถใช้งานได้ โดยการตัดในส่วนที่งอออก และแต่ปลายให้สวยงาม ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าเดือยเขาจะสั้น เดือยจะสั้น หรือยาวไม่สำคัญ สำคัญที่ว่ามันตรง และแหลมก็ใช้งานได้แล้ว และในการตัดเดือยให้ใช้เลื่อยฉลุ หรือเลื่อยตัดเหล็ก เพื่อลดการสะเทือนถึงโคนตอ ให้ตัดตรงจุดโค้งทำมุม 45 องศา ตัดเป็นปากฉลามตามทิศทางการงอของเดือยดังนี้

เดือยที่โค้งออกมาด้านหน้า ให้ตัดส่วนที่งอออก ให้เหลือส่วนที่ตรงไว้ โดยทำมุม 45 องศา ให้แผลอยู่ด้านหน้า แล้วเหลาปลายให้ใช้งานได้

เดือยไก่ชน ที่โค้งออกไป ออกไปด้านหลัง หรือปลายเดือยงอไปทางนิ้วก้อย ก็ให้ตัดส่วนที่งอออก ทำมุม 45 องศาให้แผลอยู่ด้านหลัง และเหลาบนล่างก็ใช้ได้แล้ว

เดือยที่โค้งขึ้นด้านบน บางตัว โค้งงอนเข้ามา จนติดแข้งก็มี ก็ให้ตัดจุดที่โค้งทำมุม 45 องศาเหมือนกัน ให้แผลอยู่ด้านบนเหลาปลายให้พอใช้งานได้

เดือยที่โค้งลงด้านล่าง เดือยที่งองุ้มลงด้านล่างก็ให้ตัดตรงจุดที่งอทำมุม 45 องศาเหมือนกัน และให้แลอยู่ด้านล่างเหลาปลายให้ใช้งานได้

ในการตัดแต่งเดือยไก่ชน ที่ยาวออกมาแล้ว โค้งงอนั้น ไม่ว่าจะโค้งงอไปทิศทางไหน ก็ให้ทำเหมือนกันคือ ตัดออก โดยใช้เลื่อยฉลุ หรือเลื่อยตัดเหล็ก เพื่อไม่ให้เวลาตัด มันสะเทือนถึงโคนตอ และจุดที่ตัดก็จะเหมือนกันทุกแบบคือให้ตัดตรงจุดที่เริ่มโค้งงอให้เหลือเพียง ส่วนที่ตรงไว้ ให้ตัดเป็นแผลแบบ ปากฉลามทำมุม 45 องศาโดยปากแผลนั้น ให้ทำปากแผลในทิศทาง ที่ปลายเดือยโค้งออกไป โค้งไปทางไหนก็ให้ปากแผลอยู่ทางนั้น จากนั้น ก็ให้เหลาปลายเดือยให้สวยความแหลมที่สามารถใช้งานได้

ซึ่งไก่ชนที่ใช้เดือยนั้น ไม่จำเป็นว่าเดือยต้องยาวเท่านั้นถึงจะสามารถแทงคู่ต่อสู่ได้ แต่เดือยสั้นก็สามารถแทงได้เช่นกัน ขอแค่เดือยนั้นมีความแหลมก็เป็นอันใช้ได้แล้ว เดือยยาวแต่ทู่ก็เหมือนสากกระเบือพันผ้าแทงคู่ต่อสู้เจ็บแต่แค่ซ้ำ เดือยสั้นแต่แหลม ก็เหมือนมีดปลายแหลมพันผ้าแทง ถึงไม่ลึกแต่ก็เจ็บ เกิดแผลแตก แผลฉีก จนคู่ต่อสู้ทนไม่ไหว และอาจแพ้ได้ในที่สุด.

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888