เข้าสู่ระบบ

หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม

หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม ขายสร้างรายได้เสริม

หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม

หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม หนุ่มวัย42 ปี มีอาชีพรับจ้าง เพาะเลี้ยงไก่สวยงามขายสร้างรายได้เพิ่ม เพาะไก้เตี้ย 6สายพันธุ์

ยุคเศษฐกิจตกต่ำหนุ่มวัย 42 ปี มีอาชีพรับจ้าง เพาะเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงามขายสร้างรายได้เพิ่ม เพาะไก้เตี้ย 6 สายพันธุ์ ขายไก่ตอนอายุประมาณ 2-3 เดือน ในราคาคู่ละ 500- 1,500 บาท เพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัว นายศักดิ์รินทร์ ตรีพลอักษรศรี อายุ 42 ปี ต.คูหาสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุงเจ้าของคอกไก่เตี้ยสวยงาม เปิดเผยว่า ได้เลี้ยงไก่เตี้ยสวยงาม เพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำงานรับจ้างรายวัน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี จะถึงขณะนี้ตนมีไก่สวยงามอยู่ประมาณ 100 กว่า ตัว มีแม่- พ่อพันธุ์ 50 คู่ นอกนั้นจะเป็นลูกไก่ โดยไก่เตี้ย ไก่สวยงามที่เลี้ยงมี6สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ขาวชี ดอกหมอก ขาวหางดำ สีทอง กาบหมาก และสายพันธุ์แฟนซี เมื่อไก่แจ้อายุ ประมาณ 3 เดือน ก็ออกขายได้ โดยมีลูกค้าทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อถึงที่ ในราคาคู่ละ 500-1,500 บาท ส่วนผู้สั่งซื้อไก่สวยงามนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง ซึ่งไก่สวยงามจะเลี้ยงง่าย เพื่อไว้ดูความสวยงาม และความสบายใจ การเลี้ยงไก่สวยงามเพื่อพาณิชย์ จะต้องรู้จักวิธีดูแล อนุบาล ดูแลการฟักไข่ สำหรับไก่ สวยงามนั้นสี และขนไก่ จะต้องเด่น หงอนจะต้องเด่น โดยสายพันธุ์ ที่ได้รับความนิยม คือ ขาวหางดำ สายพันธุ์แฟนซี เป็นต้น ส่วนการประกวดไก่เตี้ยสวยงามนั้นตนเคยได้รับรางวัลมาแล้ว หลายครั้ง ในวงการไก่เตี้ย ไก่สวยงาม การเพาะเลี้ยงการผสมพันธุ์เพื่อให้ลูกออกมาสวยงามถือเป็นการพัฒนาคุณภาพขิงไก่ ของแต่ละผู้เลี้ยง การเลี้ยงไก่สวยงามทำให้มีความเพลิดเพลิน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888