เข้าสู่ระบบ

หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย

หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย

หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย

หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย สร้างรายได้ส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรีปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรในยุคนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เป็นเสมือนกำลังสำคัญที่ช่วยให้การทำเกษตรทุกแขนงของประเทศ

อาชีพที่ยั่งยืนสืบทอดต่อไปส่งผลให้คนรุ่นใหม่เมื่อจบการศึกษาแล้วได้กลับสู่ภูมิลำเนา ทำอาชีพทางการเกษตรโดยนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ต่อยอดและสร้างการตลาดแบบสมัยใหม่มากขึ้นทำให้สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่รู้จักของลูกค้าเป็นวงกว้าง การเลี้ยงไก่ชนหรือไก่พื้นเมืองเป็นอีกหนึ่งสัตว์ปีกที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นปศุสัตว์ที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยมาอย่างช้านาน นอกจากจะเป็นเกมกีฬาที่เพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถทำเป็นรายได้ให้กับผู้เลี้ยงอีกด้วย คุณวีระวัฒน์ วรรณโภชน์ อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเขาย่างเข้าสู่ช่วงอายุ 15 ปี มีความรับผิดชอบมากขึ้นจึงเรียนรู้การเพาะพันธุ์และฝึกไก่ให้มีความเก่งกาจในการชน จนไก่ภายในฟาร์มต้องตาของผู้ที่รักการเลี้ยงไก่ชน ทำให้เขามีลูกค้าเข้ามาซื้อขายอยู่เสมอจนสามารถทำเงินและนำเงินที่ได้เก็บสะสมและจ่ายค่าเทอมแบ่งเบาภาระของครอบครัวจนเรียนจบปริญญาตรี เห็นการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่ยังเด็ก คุณวีระวัฒน์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนคลื่นลูกใหม่ไฟแรงวัย 24 ปี บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเห็นคุณตาเลี้ยงไก่ชนมาโดยตลอดทำให้ได้คลุกคลีและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับไก่ชนเมื่อผ่านนานวันมาสู่วัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาได้รับไก่ชนมา 1 คู่ จึงทำการเพาะพันธุ์เองพร้อมทั้งผลิตลูกพันธุ์ออกมาฝึกและนำไปชนในสนาม ผลปรากฏว่าไก่ชนของเขาชนะในสนามจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้เพาะพันธุ์ไก่ชนขายมีรายได้จากสิ่งที่เขารัก วัยเด็กของผมมีเพียงไก่ชน ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ทำอยู่ตลอด พอผมโตขึ้นมีความรับผิดชอบคุณตาก็เลยให้มาเลี้ยงจัดการเอง 1 คู่ เราก็นำความรู้ที่ได้จากการดูคุณตามาทดลองเลี้ยงเอง ผลิตลูกไก่ของเราเองก็ประสบผลสำเร็จดี พอนำไปชนในสนามต่างๆ ไก่ชนผมก็ชนะทำให้คนที่เขาเห็นก็อยากจะซื้อไก่จากผม จึงเป็นจุดเริ่มต้นในครั้งนั้นที่ผมสามารถขายไก่ชนและมีเงินเก็บเป็นของตัวเอง คุณวีระวัฒน์ เล่าถึงจุดเริ่มต้น ในทุกวันช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนที่จะไปโรงเรียน คุณวีระวัฒน์ บอกว่า จะใช้เวลาช่วงเช้าและเย็นมาดูแลไก่ชนพร้อมทั้งเวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะดูแลฟาร์มไก่ชนที่เขารัก เรียกว่าทุกช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจะคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงไก่ และเมื่อเข้าสู่การเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องจากบ้านไปเรียนยังต่างจังหวัด กลับบ้านมาเดือนละ 1 ครั้ง จึงฝากไก่ชนให้น้องชายช่วยดูแลช่วงที่เขาไม่อยู่พร้อมทั้งให้เงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายไก่กับน้องชาย จึงทำให้ระหว่างเรียนเขาก็สามารถหารายได้จากการเพาะพันธุ์ไก่ชนส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี มีทั้งพ่อแม่พันธุ์ภายในฟาร์มและจากแหล่งอื่นเข้ามาเพาะพันธุ์ ในเรื่องของการผสมพันธุ์ให้ได้ไก่ชนที่มีคุณภาพนั้น คุณวีระวัฒน์ บอกว่า ไม่ได้ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ภายในฟาร์มเพียงอย่างเดียว ได้ติดต่อขอซื้อจากฟาร์มอื่นๆ ที่คิดว่าเป็นพันธุ์ดีเข้ามาผสมกับไก่ในฟาร์มด้วยต่อยอดการเพาะพันธุ์แบบค่อยเป็นค่อยไปจากผลกำไรที่ขายไก่ได้มาลงทุน โดยไม่นำเงินทั้งหมดไปทุ่มซื้อทีเดียวแต่ซื้อแบบสะสมตามกำลังเงินที่จัดสรรไว้มาต่อยอด ฟาร์มผมก็จะมีการแบ่งโซนการเลี้ยงที่ค่อนข้างชัดเจน โดยจะมีที่สำหรับฝึกชน เล้าสำหรับให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์ พื้นที่อนุบาลลูกไก่ที่อยู่ในกรงและพื้นที่ประมาณ 3 งานสำหรับให้ลูกไก่รุ่นได้เดินเล่นและเจริญเติบโตภายในฝูงก็ค่อนข้างทำแบบครบวงจรก็สามารถผลิตไก่ชน คุณภาพออกสู่ท้องตลาดได้ ซึ่งฟาร์มผมจะเน้นสร้างไก่ที่มีคุณภาพใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตไก่ชนทุกตัวจึงสามารถขายได้ราคาค่อนข้างดี คุณวีระวัฒน์ บอก การผสมพันธุ์จะใช้พ่อพันธุ์ที่มีอายุอย่างต่ำ 1 ปี และเป็นไก่ที่ผ่านสนามการชนมาแล้วส่วนแม่พันธุ์ใช้สายพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอายุอย่างต่ำ 8 เดือน เมื่อเห็นตัวเมียพร้อมสำหรับผสมพันธุ์จะจับมาให้ตัวผู้ทับผสมทันทีจากนั้นจึงนำตัวเมียกลับไปไว้ในกรงที่เตรียมไว้เพื่อรอวางไข่ จากนั้นรอแม่พันธุ์ฟักไข่ประมาณ 21 วัน เมื่อลูกไก่ฟักออกจากไข่หมดแล้วให้อยู่กับแม่ไก่ 7 วัน แล้วจึงย้ายออกไปอนุบาลในกรงที่เตรียมไว้ ช่วงแรกให้ลูกไก่กินอาหารหมูที่มีโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ประมาณ 2 เดือน แล้วจึงย้ายลูกไก่ออกจากกรงปล่อยเลี้ยงให้อยู่ภายในฝูงและหากินเองตามธรรมชาติ พร้อมทั้งเสริมอาหารจำพวกข้าวเปลือกและหัวอาหารให้กิน พอลูกไก่ที่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติอยู่กับฝูง เลี้ยงได้ประมาณ 5 เดือน จะทำการคัดไก่สวยๆ ลักษณะดีๆ ออกมา อย่างตัวผู้ก็จะมาเลี้ยงใส่สุ่มไว้ ส่วนตัวเมียก็จะคัดบางส่วนไว้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม ไก่ตัวผู้หนุ่มๆ จะเน้นให้กินข้าวเปลือกเป็นอาหารหลัก และเสริมด้วยสมุนไพรต่างๆ พร้อมทั้งฝึกไก่หนุ่มให้มีทักษะความพร้อมของการชนประมาณ 1 เดือนครึ่ง เสร็จจนกว่าจะพาออกไปชนทดลองสนาม ไก่ก็จะมีอายุอยู่ที่ 8-9 เดือน ก็สามารถขายได้ ถ้ามีลูกค้าต้องการซื้อ คุณวีระวัฒน์ บอกเรื่องของการดูแลรักษาโรคนั้นคุณวีระวัฒน์ บอกว่ามีการทำวัคซีนให้กับไก่ชนภายในฟาร์มอยู่เสมอตามโปรแกรมที่วางไว้ ส่วนพ่อแม่พันธุ์จะเสริมด้วยการฉีดยาบำรุงให้เดือนละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยให้ไก่ชนภายในฟาร์มมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคต่างๆ สามารถสร้างฐานลูกค้าได้ดีการทำตลาดสำหรับขายไก่ชนนั้น คุณวีระวัฒน์ บอกว่าในช่วงแรกที่เริ่มเพาะพันธุ์ไม่ได้หวังว่าจะขายเพียงอย่างเดียว แต่เน้นผลิตไก่ในฟาร์มให้มีคุณภาพที่เกิดจากความรักความชอบอยากเลี้ยง และเมื่อนำออกไปชนตามสนามอื่นๆ ผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนเห็นฝีไม้ลายมือไก่ชนของเขาก็ติดตามมาถึงที่ฟาร์มเพื่อซื้อไก่ต่อจากเขาไป พอคนเริ่มรู้จักไก่จากฟาร์มเราเห็นจากที่พาไปชนตามสนามต่างๆ ลูกค้าก็จะเข้ามาหาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสนอขายให้ใครที่ไหน ราคาไก่ที่ผ่านการฝึกดีแล้วพร้อมสู่สนามชนได้เลยราคาขั้นต่ำก็อยู่ที่ตัวละ 3,000 บาท และตัวที่ฟอร์มดีๆ สวยๆ ชนเก่งๆ ราคาก็จะขึ้นไปที่หลักหมื่นบาทไก่ชนที่ฟาร์มผมก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่ที่ลูกค้าพอใจว่าจะซื้อในราคาที่เท่าไร เพราะไก่ผมทุกตัวผ่านสนามการชนมาแล้วทั้งสิ้นค่อนข้างมีประสบการณ์ในสนามชนทุกตัว คุณวีระวัฒน์ บอกสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือหลัก หรือวัยรุ่นที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนเหมือนอย่างเขาแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือเลี้ยง คุณวีระวัฒน์ แนะนำว่าถ้ามีใจรักที่จะเลี้ยงไก่อยู่แล้วในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคิดทำเพื่อเป็นธุรกิจ ไม่ได้เริ่มจากใจรักใจชอบ ก็จะทำให้การเลี้ยงไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะอาจจะไม่ได้ใส่ใจในการเลี้ยงมากพอซึ่งไก่ชนมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องดูแล ดังนั้น การจะเลี้ยงไก่ชนให้ประสบผลสำเร็จเรื่องของใจรักจึงสำคัญที่สุด ก็จะช่วยส่งผลให้ไก่ชนที่ผลิตออกมาได้นั้นมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอนเลี้ยง

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888