เข้าสู่ระบบ

สายพันธุ์ไก่ชน ในประเทศไทย และไก่ชนสายพันธุ์ต่างประเทศ

ไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนไทยมาช้านาน มีการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไก่ชนเป็นสัตว์ที่มีความดุดัน แข็งแรง และสามารถต่อสู้ได้ จึงเป็นที่นิยมนำมาชนไก่ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และมี สายพันธุ์ไก่ชน มากมายที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ ไก่ชนพันทาง ไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง และไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศ ไก่ชนพันทางเป็นไก่ชนที่ผสมระหว่างไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองและไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศ ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองเป็นไก่ชนที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศเป็นไก่ชนที่นำเข้าจากต่างประเทศ

การเลี้ยงไก่ชนต้องอาศัยความเอาใจใส่และการดูแลเป็นอย่างดี ไก่ชนต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น้ำสะอาด และสถานที่เลี้ยงที่สะอาด ไก่ชนที่เลี้ยงดีจะมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถต่อสู้ได้ดี ไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางจิตใจ คนไทยมีความเชื่อกันว่าไก่ชนเป็นสัตว์นำโชคและสามารถช่วยเสริมบารมีได้ จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างมาก เพราะไก่ชนเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างสวยงาม แข็งแรง ปราดเปรียว มีนิสัยดุดัน ชอบต่อสู้ จึงเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยที่นิยมการต่อสู้ของไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีการเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม เพื่อการต่อสู้ หรือเพื่อการค้า มีการจัดประกวดไก่ชนเพื่อคัดเลือกไก่ชนที่มีความสวยงาม แข็งแรง และปราดเปรียว ไก่ชนที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งของมีค่า นอกจากการเลี้ยงไก่ชนเพื่อความสวยงาม และการต่อสู้แล้ว ไก่ชนยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ไก่ชนเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และชัยชนะ มักถูกนำมาใช้ในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณียี่เป็ง เป็นต้น

สายพันธุ์ไก่ชน ข้อมูลเกี่ยวกับไก่ชนสายพันธุ์ไทย และ ต่างประเทศ ที่ทุกท่านควรรู้

การจำแนก สายพันธุ์ไก่ชน

ไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน โดยนิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงาม การแข่งขัน และบริโภคเนื้อและไข่ ไก่ชนแต่ละสายพันธุ์มีรูปร่าง ลักษณะนิสัย และความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อม อาหาร และการดูแลรักษา การจำแนกสายพันธุ์ไก่ชนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะที่นำมาพิจารณา ดังนี้

 • การจำแนกตามลักษณะสีขน เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสีขนเป็นลักษณะที่สังเกตได้ง่ายและชัดเจน โดยไก่ชนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสี เช่น เหลือง แดง ดำ เขียว น้ำตาล ขาว และลาย เป็นต้น
 • การจำแนกตามลักษณะรูปร่าง เป็นวิธีที่ใช้พิจารณาจากรูปร่างและโครงสร้างของไก่ชน โดยไก่ชนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองผสม ไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศ และไก่ชนพันธุ์ผสม
 • การจำแนกตามลักษณะนิสัย เป็นวิธีที่ใช้พิจารณาจากนิสัยและพฤติกรรมของไก่ชน โดยไก่ชนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ไก่ชนสายบู๊ ไก่ชนสายตี ไก่ชนสายพุ่ง ไก่ชนสายกัด และไก่ชนสายอื่นๆ
 • การจำแนกตามแหล่งกำเนิด เป็นวิธีที่ใช้พิจารณาจากแหล่งที่ไก่ชนนั้นๆ เกิดขึ้น โดยไก่ชนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ไก่ชนไทย ไก่ชนต่างประเทศ และไก่ชนลูกผสม
 • การจำแนกตามลักษณะอื่นๆ นอกจากการจำแนกตามลักษณะข้างต้นแล้ว ยังสามารถจำแนก สายพันธุ์ไก่ชน ตามลักษณะอื่นๆ ได้อีก เช่น การจำแนกตามขนาด การจำแนกตามอายุ การจำแนกตามเพศ การจำแนกตามราคา เป็นต้น

การจำแนกสายพันธุ์ไก่ชนในประเทศไทย ในประเทศไทย มีสายพันธุ์ไก่ชนที่ได้รับความนิยมเลี้ยงอยู่หลายสายพันธุ์ ดังนี้

 • ไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะรูปร่างและนิสัยที่หลากหลาย มีทั้งไก่ชนสายบู๊ ไก่ชนสายตี ไก่ชนสายพุ่ง ไก่ชนสายกัด และไก่ชนสายอื่นๆ ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่เหลืองหางขาว ไก่เก้าชั่ง ไก่เบตง ไก่คอล่อน และไก่กระดูกตา เป็นต้น
 • ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองผสม เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองกับไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศ มีลักษณะรูปร่างและนิสัยที่ผสมผสานระหว่างไก่ชนทั้งสองสายพันธุ์ ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองผสมที่ได้รับความนิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่เหลืองหางขาวผสมโรดไอแลนด์เรด ไก่เก้าชั่งผสมพลีมัธร็อค ไก่เบตงผสมบาร์เลห์ และไก่คอล่อนผสมอาแปะ เป็นต้น
 • ไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศ เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีลักษณะรูปร่างและนิสัยที่แตกต่างจากไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง ไก่ชนพันธุ์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่โรดไอแลนด์เรด ไก่พลีมัธร็อค ไก่บาร์เลห์ ไก่อาแปะ และไก่อเมริกันไฟท์เทอร์ เป็นต้น
 • ไก่ชนพันธุ์ลูกผสม เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่ชนพันธุ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน มีลักษณะรูปร่างและนิสัยที่ผสมผสานระหว่างไก่ชนพันธุ์ต่างๆ ไก่ชนพันธุ์ลูกผสมที่ได้รับความนิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่เหลืองหางขาวผสมโรดไอแลนด์เรด ไก่เก้าชั่งผสมพลีมัธร็อค ไก่เบตงผสมบาร์เลห์ และไก่คอล่อนผสมอาแปะ เป็นต้น

การจำแนกสายพันธุ์ไก่ชนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถเข้าใจและเลือกสายพันธุ์ไก่ชนที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงได้

ไก่ชนสายพันธุ์ไทย และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวสายพันธุ์ไก่ชนในประเทศไทย

ไก่ชนสายพันธุ์ไทย

ไก่ชนพื้นเมืองเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไก่ชนพื้นเมืองมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ในอดีต ไก่ชนพื้นเมืองในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามถิ่นกำเนิดและลักษณะเด่นของไก่ ในปัจจุบัน สายพันธุ์ไก่ชน พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมากที่สุด ได้แก่

 • ไก่ชนเขียวหางดำ : ไก่ชนสายพันธุ์พื้นบ้านที่งดงามและทรงคุณค่า

เป็นไก่พื้นเมืองของไทย มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สันนิษฐานว่ามีการเลี้ยงกันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยพบหลักฐานการเลี้ยงไก่ชนในภาคเหนือตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา เป็นไก่พื้นเมืองที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยผสมพันธุ์กับไก่สายพันธุ์อื่น ๆ เพื่อให้ได้ไก่ที่มีรูปร่างและลักษณะที่ดียิ่งขึ้น

ไก่ชนเขียวหางดำนั้นเป็นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักโดยเฉลี่ยเพศผู้หนัก 3.00 กิโลกรัมขึ้นไป เพศเมียประมาณ 2.00 กิโลกรัมขึ้นไป ขนบนพื้นตัวเป็นสีเขียวอมดำ ขนหางพัด หางกระรวยมีสีดำสนิท ปาก แข้ง เล็บ เดือย เป็นสีเขียวอมดำ ไก่ชนเขียวหางดำเป็นไก่ที่มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน และมีชื่อเสียงในด้านความดุร้าย มักจะนิยมเลี้ยงไว้เป็นไก่ชน

เพราะเป็นไก่ที่มีรูปร่างและลักษณะที่ดี จึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงเพื่อชนไก่ ในปัจจุบัน ไก่ชนเขียวหางดำได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแข็งแรง ทนทาน และดุร้ายมากยิ่งขึ้น มีการจัดงานชนไก่เขียวหางดำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไก่ชนเขียวหางดำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย

 • ไก่ชนเหลืองหางขาว : ไก่ชนไทยพันธุ์พื้นเมืองที่ทรงคุณค่า

เป็นไก่ชนพื้นเมืองของไทยที่มีมาแต่โบราณ มีถิ่นกำเนิดแถบภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ชนที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะที่สวยงาม รูปร่างสมส่วน ขนมีสีเหลืองทอง หางมีสีขาว เชื่อกันว่าเป็นไก่ชนที่มีสกุลสูง ดุดัน และเก่งในการต่อสู้

ไก่เหลืองหางขาวมีจุดเด่นที่ขนมีสีเหลืองทองทั้งตัว ยกเว้นบริเวณหางที่มีสีขาว หัวมีขนาดเล็ก ตาโต ปากแหลม ขาใหญ่และแข็งแรง ลักษณะการเดินสง่างาม ไก่เหลืองหางขาวมีนิสัยดุดัน ชอบต่อสู้ ชอบไล่จิกไก่ตัวอื่น จึงเป็นไก่ชนที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันเพื่อใช้ในการชนไก่

ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ชนที่มีชั้นเชิงในการต่อสู้สูง จะใช้ปากจิก ตีขา และบินโฉบเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ชนที่เก่งกาจในการต่อสู้ มักชนะคู่ต่อสู้เสมอ ในปัจจุบัน ไก่เหลืองหางขาวยังคงเป็นไก่ชนที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชน ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ชนที่มีความสวยงาม ดุดัน และเก่งกาจในการต่อสู้ จึงถือเป็นไก่ชนชั้นยอดของไทย

นอกจากนี้ ไก่เหลืองหางขาวยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากปรากฏอยู่ในพงศาวดารว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ไก่เหลืองหางขาว ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสามารถเอาชนะไก่ของพระมหาอุปราชาได้ ทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับชัยชนะในการรบครั้งนั้น

 • ไก่ชนเหล่าป่าก๋อย : สายพันธุ์ไก่ชนดุดันแห่งเมืองลำพูน

ไก่ชนเหล่าป่าก๋อยเป็นสายพันธุ์ไก่ชนพื้นเมืองของหมู่บ้านเหล่าป่าก๋อย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไก่ชนสายพันธุ์นี้ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี โดยชาวไทยเชื้อสายม้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหล่าป่าก๋อย มีรูปร่างลักษณะที่โดดเด่น คือ ลำตัวยาว คอยาว หน้าผากกว้าง ปากแหลม แข้งใหญ่ แข็งแรง ขนสีสันสวยงามหลากหลาย เช่น สีดำ สีแดง สีเหลือง สีพม่า เป็นต้น

และมีนิสัยที่ดุดัน กล้าหาญ อดทน ว่องไว รวดเร็ว ชอบเข้าประชิดตัวคู่ต่อสู้ตลอดเวลา ตีไม่เลือกที่หรือตีหลายแผล ตีแบบสะสมไปเรื่อย ไม่เน้นแผลเดียว ส่วนใหญ่ตีแผลหนา ทำให้น๊อคคู่ต่อสู้ได้ช้า ไก่ชนเหล่าป่าก๋อยเป็นที่นิยมของนักชนไก่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น สายพันธุ์ไก่ชน ที่ดุดัน แข็งแกร่ง ทนทาน ตีไม่เลือกที่ จึงทำให้มีโอกาสชนะคู่ต่อสู้ได้สูง

 • ไก่ชนเขียวเลาหางขาว : ไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองที่หายาก

ไก่ชนเขียวเลาหางขาว เป็นไก่ชนสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่หายากและมีค่านิยมสูง มีลักษณะเด่นคือ ขนทั้งตัวเป็นสีเขียวสดใส ยกเว้นหางที่เป็นสีขาว ขนบริเวณคอและหัวเป็นสีเขียวเข้ม ขนบริเวณลำตัวเป็นสีเขียวอ่อน ขนบริเวณปีกและหางเป็นสีเขียวสดใส ไก่ชนเขียวเลาหางขาวมีตาสีแดง จมูกสีดำ ปากสีดำ ไก่ชนเขียวเลาหางขาวมีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เชื่อกันว่าเป็นไก่ชนสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ไก่ชนเขียวเลาหางขาวมีนิสัยดุร้าย ชอบต่อสู้ จึงเป็นไก่ชนที่ได้รับความนิยมในการชนไก่ไก่ชนเขียวเลาหางขาวมีโครงสร้างที่สมส่วน ลำตัวยาว อกกว้าง ขาใหญ่แข็งแรง มีแข้งและนิ้วเท้าที่ยาว แข็งแรง ไก่ชนเขียวเลาหางขาวมีน้ำหนักตัวประมาณ 3-4 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ไก่ชนเขียวเลาหางขาวเป็นไก่ชนที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีจำนวนน้อยและยากต่อการเพาะขยายพันธุ์ สาเหตุหลักที่ทำให้ไก่ชนเขียวเลาหางขาวใกล้สูญพันธุ์ มาจากความต้องการเลี้ยงไก่ชนเชิงกีฬาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไก่ชนเขียวเลาหางขาวซึ่งเป็นไก่ชนเชิงความสวยงามถูกนำไปเลี้ยงเพื่อต่อสู้จนล้มตายเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ไก่ชนเขียวเลาหางขาวยังถูกผสมข้ามสายพันธุ์กับไก่ชนสายพันธุ์อื่น ๆ ทำให้สายพันธุ์ของไก่ชนเขียวเลาหางขาวเกิดการปนเปื้อน ในปัจจุบัน ได้มีการรณรงค์อนุรักษ์ไก่ชนเขียวเลาหางขาวขึ้น เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ โดยมีการรวบรวมไก่ชนเขียวเลาหางขาวจากแหล่งต่าง ๆ มาเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก

ไก่ชนสายพันธุ์ต่างประเทศ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับไก่ชนสายพันธุ์ต่างประเทศ

ไก่ชนสายพันธุ์ต่างประเทศ

ไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันมานานในประเทศไทย นอกจากจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ยังนิยมเลี้ยงเพื่อใช้ในการชนไก่อีกด้วย ในปัจจุบันมีสายพันธุ์ไก่ชนมากมายทั้งสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์นำเข้า โดยสายพันธุ์ไก่ชนนำเข้ามีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์พื้นเมือง ทำให้มีความสวยงามและศักยภาพในการชนไก่ที่สูง

สายพันธุ์ไก่ชนนำเข้ามีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้มีศักยภาพในการชนไก่ที่สูงแตกต่างกันไปด้วย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนไทยให้มีประสิทธิภาพในการชนไก่สูงขึ้น โดยอาจนำสายพันธุ์ไก่ชนนำเข้ามาผสมข้ามสายพันธุ์กับสายพันธุ์ไก่ชนพื้นเมืองที่มีศักยภาพที่ดีอยู่แล้ว เพื่อสร้าง สายพันธุ์ไก่ชน ไทยที่มีทั้งความสวยงามและศักยภาพในการชนไก่ที่สูงสายพันธุ์ไก่ชนนำเข้าที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • ไก่ชนผสมพม่าไต้หวัน : ไก่ชนสายพันธุ์ใหม่ กำลังมาแรง

ไก่ชนผสมพม่าไต้หวัน คือ ไก่ชนสายพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่ชนสายพันธุ์พม่ากับไก่ชนสายพันธุ์ไต้หวัน ไก่ชนสายพันธุ์พม่าเป็นไก่ชนที่มีจุดเด่นในเรื่องของความดุดัน แข็งแรง ทนทาน ตีหนัก ส่วนไก่ชนสายพันธุ์ไต้หวันเป็นไก่ชนที่มีจุดเด่นในเรื่องของความว่องไว ปราดเปรียว ตีแม่น จึงทำให้ไก่ชนผสมพม่าไต้หวันมีจุดเด่นของทั้งสองสายพันธุ์รวมกัน

ไก่ชนผสมพม่าไต้หวันมีลักษณะภายนอกที่โดดเด่นคือ หัวโต หน้าผากนูน ตาโต หงอนพุ่ม แข้งยาว ขาใหญ่ ขนสีดำ แดง ขาว เหลือง หรือน้ำตาล น้ำหนักตัวประมาณ 2.5-3.5 กิโลกรัม ไก่ชนผสมพม่าไต้หวันมีนิสัยที่ดุดัน ชอบเข้าชน ตีหนัก ทนทาน ว่องไว ปราดเปรียว ตีแม่น จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักเลี้ยงไก่ชนเป็นอย่างมาก

สำหรับไก่ชนผสมพม่าไต้หวันที่มีชื่อว่า “ไก่เยียร์” เป็นไก่ชนผสมพม่าไต้หวันที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย ไก่เยียร์มีจุดเด่นในเรื่องของความดุดัน แข็งแรง ทนทาน ตีหนัก ว่องไว ปราดเปรียว จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักเลี้ยงไก่ชนเป็นอย่างมาก ไก่เยียร์เคยชนะการชนไก่มาแล้วหลายครั้ง และเคยสร้างสถิติการชนไก่ที่ชนะติดต่อกันถึง 10 ครั้ง

 • ไก่พม่ารำวง : สายพันธุ์ไก่ชนที่โดดเด่นด้วยลีลาการต่อสู้

หรือไก่พม่าลีลา เป็นสายพันธุ์ไก่ชนพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างไก่พม่าแท้กับไก่พื้นเมืองสายพันธุ์อื่นๆ มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวยาว คอยาว ขนเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล ตาเป็นสีดำสนิท มีแข้งหน้ายาวและแข็งแรง

ไก่พม่ารำวงมีจุดเด่นในการต่อสู้คือ เน้นการออกอาวุธแข้งเป็นหลัก โดยจะใช้แข้งหน้ายาวๆ ไล่ตบ ไล่เต๊ะ คู่ต่อสู้ในระยะไกล ไม่ยอมเข้าปะทะซึ่งหน้า เน้นการถอยหลบ หาจังหวะเข้าโจมตี จึงทำให้ไก่พม่ารำวงมีลีลาในการต่อสู้ที่สวยงาม ดุดัน และน่าตื่นเต้น ไก่พม่ารำวงเป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนเชิงลีลา

ไก่พม่ารำวงเป็น สายพันธุ์ไก่ชน ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการไก่ชนไทย โดยเป็นไก่ที่มักจะถูกนำมาใช้ในการชนไก่เพื่อตัดสินแพ้ชนะ ไก่พม่ารำวงที่มีชื่อเสียงในวงการไก่ชนไทย เช่น ไก่พม่ารำวงของนายวิรัช โพนนาแก้ว ไก่พม่ารำวงของนายสมศักดิ์ ศรีเมือง และไก่พม่ารำวงของนายณรงค์ รัตนสุวนันท์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน ไก่พม่ารำวงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับไก่สายพันธุ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ ส่งผลให้ไก่พม่ารำวงมีสายพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้น เหมาะกับการนำไปใช้ในการชนไก่ในหลายรูปแบบ

 • ไก่ชนโมยี ซาโมะ : ไก่ชนสายพันธุ์ไทยที่ส่งต่อไปยังญี่ปุ่น

ไก่ชนโมยี ซาโมะ (Mojee Shamo) เป็นไก่ชนสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะคล้ายไก่ชนไทย โดยมีข้อมูลกล่าวกันว่าในสมัยเอโดะ ปี พ.ศ. 2146 ชาวญี่ปุ่นเริ่มนำเข้าไก่ชนจากประเทศไทย แล้วนำไปพัฒนาจนมีลักษณะเด่นเฉพาะ

ไก่ชนโมยี ซาโมะ มีรูปร่างสูงใหญ่ อกกว้าง ไหล่ล่ำสัน ขนหางยาว หัวโต ปากใหญ่ ตาโต หงอนแหลม ขาใหญ่แข็งแรง ขนมีสีสันสวยงามหลากหลาย เช่น ขาว ดำ แดง เหลือง เขียว เป็นต้น ไก่ชนโมยี ซาโมะ มีนิสัยดุร้าย ชอบต่อสู้ จึงเป็นไก่ชนสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพื่อชนไก่ ไก่ชนโมยี ซาโมะ ได้รับการยอมรับจากสมาคมไก่ชนญี่ปุ่น (Japan Poultry Association) ให้เป็น สายพันธุ์ไก่ชน มาตรฐานของญี่ปุ่น

ไก่ชนโมยี ซาโมะ มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมการเลี้ยงไก่ชนของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไก่ชนสายพันธุ์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความเป็นผู้นำ ชาวญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงไก่ชนโมยี ซาโมะ เพื่อแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชาย นอกจากนี้ ไก่ชนโมยี ซาโมะ ยังถูกนำมาใช้ในการแข่งขันชนไก่ ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของญี่ปุ่น

 • ไก่ชนบราซิล: ไก่ชนสายพันธุ์ยักษ์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ไก่ชนบราซิล (Indio Gigante) เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะเด่นคือ โครงสร้างใหญ่ กระดูกแข็ง เลี้ยงง่าย โตไว มีความอดทนสูง ชนเก่ง วางแผลคม ที่สำคัญคือเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อโรคได้ดีอีกด้วย

ไก่ชนบราซิลมีต้นกำเนิดในประเทศบราซิล โดยเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไก่ Shamo กับไก่พื้นเมืองของบราซิล ซึ่งนักพัฒนาสายพันธุ์ได้เล็งเห็นถึงจุดเด่นของไก่ทั้งสองสายพันธุ์ โดยไก่ Shamo เป็นไก่ชนสายพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ กระดูกแข็ง ชนเก่ง ในขณะที่ไก่พื้นเมืองของบราซิลเป็นไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีความอดทนสูง ทนต่อโรคได้ดี

หลังจากการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นเวลาหลายปี ก็ได้พัฒนา สายพันธุ์ไก่ชน บราซิลขึ้นมาจนได้ โดยไก่ชนบราซิลมีลักษณะเด่นดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตไว ทนทานต่อโรค ที่สำคัญคือชนเก่ง วางแผลคมอีกด้วย ในปัจจุบัน ไก่ชนบราซิลได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจนมีหลากหลายสายพันธุ์ย่อย โดยแต่ละสายพันธุ์ย่อยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

 • ไก่ชนไซง่อน: ไก่ชนสายพันธุ์ยอดนิยมจากเวียดนาม

ไก่ชนไซง่อนหรือไก่ง่อน เป็นไก่ชนสายพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเวียดนาม มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวใหญ่ กระดูกใหญ่ หนังหนา ขาใหญ่ ขนสีแดงหรือสีน้ำตาล ปากและเล็บสีดำ ไก่ชนไซง่อนเป็นไก่ชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นไก่ชนที่มีพลังการตีที่รุนแรง ทนทาน และสามารถยืนระยะในการชนได้ดี

ไก่ชนไซง่อนมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี โดยเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากไก่สายพันธุ์พื้นเมืองของเวียดนาม ซึ่งได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นไก่ชนไซง่อนที่มีในปัจจุบัน ไก่ชนไซง่อนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นไก่ชนที่มีพลังการตีที่รุนแรง ทนทาน และสามารถยืนระยะในการชนได้ดี

ไก่ชนไซง่อนเป็นไก่ชนที่เหมาะสำหรับการชนแบบเชิง โดยไก่ชนไซง่อนจะเน้นการตีด้วยแข้งเป็นหลัก โดยการตีจะเน้นการตีที่ลำตัวหรือศีรษะคู่ต่อสู้ ซึ่งจะทำให้คู่ต่อสู้เจ็บปวดและเสียสมาธิในการต่อสู้ ไก่ชนไซง่อนสามารถชนได้นานหลายยกโดยไม่หมดแรง เนื่องจากเป็นไก่ชนที่ทนทานและมีหัวใจนักสู้

ไก่ชนไซง่อนเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงสำหรับคนไทยและชาวเวียดนาม ชาวเวียดนามเชื่อว่าไก่ชนไซง่อนเป็นตัวแทนของความโชคดีและความรุ่งเรือง ชาวเวียดนามจึงนิยมเลี้ยงไก่ชนไซง่อนไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อใช้ในการชนไก่เพื่อหารายได้เสริม

และนี่ก็คือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่ชนทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ชื่นชอบ หรือ รักในกีฬาไก่ชน และสำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการเดิมพัน ไก่ชนออนไลน์ คุณสามารถเข้ามารับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันไก่ชน และ คลิปไฮไลต์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

@cockfight888
LINE : @cockfight888