เข้าสู่ระบบ

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน ไก่ชนนับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของเกษตรกรไทยมาช้านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาหาร หรือเพื่อความสวยงามและเกมกีฬา 

ไก่ชนนับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของเกษตรกรไทยมาช้านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน เพื่อความสวยงามและเกมกีฬา ซึ่งไก่ชนมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น สามารถฟักไข่เองได้ เลี้ยงลูกได้ดี มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและมีความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ จนทำให้สามารถสืบทอดแพร่พันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้

ไก่ชน เป็นไก่ที่กำเนิดและพัฒนามาจากไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่า ไก่อูโดยปกติไก่อู จะมีนิสัยใจคอแตกต่างไปจากไก่สายพันธุ์อื่น ไก่อูเป็นไก่ที่มีหลายสี มีขนาดใหญ่ แต่ปราดเปรียว แข็งแรง มีนิสัยเป็นนักสู้ บินเก่งและทรหด ชอบการต่อสู้ เป็นยอดนักสู้ในสายเลือด เมื่อเจอกันเป็นต้องตีกัน มนุษย์เห็นเป็นความสนุกสนาน จึงจับไก่มาเลี้ยงให้ชนกันกลายมาเป็น การชนไก่ในปัจจุบัน

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำเข้าชน ส่วนใหญ่จะเป็นไก่ชนสายพันธุ์แท้ คือ สายพันธุ์พม่า ส่วนไก่ชนลูกผสมสองสายพันธุ์ คือ ไก่ชนสายพันธุ์พม่าผสมกับไซง่อน ไก่ชนลูกผสมสามสายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ชนสายพันธุ์พม่าผสมไซง่อนและป่าก๋อย นิยมใช้วิธีจับคู่ผสมให้ไก่ชนผสมกันเองตามธรรมชาติ ลักษณะของพ่อพันธุ์ที่คัดเลือก คัดเลือกจากประวัติที่ดี เคยชนชนะมาก่อน มีชั้นเชิงดี ตีแม่น ลักษณะแม่พันธุ์ที่คัดเลือก คือเป็นสีเดียวกันกับพ่อพันธุ์ ลำตัวสมส่วนเลี้ยงลูกเก่ง

ลักษณะของไก่ชนที่นิยมนำเข้ามาชน พิจารณาจากองค์ประกอบภายนอกของตัวไก่โดยมีลักษณะดังนี้ มีน้ำหนักประมาณ 2.60 – 3.00 กิโลกรัม แข้งกลม เกล็ดสองแถว เดือยเข็ม หงอนหิน ลักษณะคิ้วนูนเป็นเส้นโค้งไปกับเบ้าตา หน้าอกกว้างใหญ่ ผิวหนังสีแดงสด สีขนสีเขียวหรือเขียวเลา เชิงชนเป็นเชิงม้าล้อและมีการเข้าชนสองหน้า

และได้มีการทำการศึกษาสายพันธุ์และลักษณะไก่ชนในสนามชนไก่ จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้เลี้ยงไก่นิยมนำไก่เข้าชนส่วนใหญ่ เป็นไก่ชนสายพันธุ์พม่า และเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าชนในสนามชนไก่มากที่สุด และลักษณะแข้งไก่ชนเป็นส่วนที่สำคัญ ในการคัดเลือก

รูปแบบการเลี้ยง ประชาชนผู้เลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยโดยจะปล่อยให้ไก่ชนได้ออกไปหา อาหารตามแหล่งธรรมชาติ เช่น หญ้า ผัก เศษอาหาร เป็นต้น นิยมใช้อาหารที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ข้าวเปลือก ปลายข้าว แตงกวา ฯลฯ และมีอาหารเสริมและยาบำรุงในช่วงที่ไก่ต้องการบำรุงสมุนไพร และมีการทำวัคซีนให้ไก่ชน

ผู้เลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลในการเลี้ยงและประวัติไก่ชนโดยให้เหตุผลว่าการจดบันทึก ยุ่งยาก ส่วนมากจะใช้การจำ มีรูปแบบการผสมพันธุ์ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีจับคู่ผสมให้ไก่ผสมกันตามธรรมชาติ (การปล่อยให้พ่อพันธุ์และ แม่พันธุ์อยู่ภายในคอกเดียวกัน) เป็นรูปแบบการผสมพันธุ์ที่สะดวกไม่ยุ่งยาก และได้สายพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้เลี้ยง ซึ่งมีการกล่าวว่า การเริ่มต้นการเลี้ยงไก่อาจทำได้หลายวิธี เช่น การซื้อลูกไก่มาเลี้ยง ซึ่งไก่รุ่นหรือแม่ไก่นำมาเลี้ยง แล้วผสมพันธุ์เองจะได้ลักษณะที่ตรงต่อความต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดและนิยมมากที่สุด

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888