เข้าสู่ระบบ

“สมศักดิ์” ควง 2 ส.ส.ราชบุรีสนับสนุนเลี้ยงไก่ชน-วัวลาน

“สมศักดิ์” ควง 2 ส.ส.ราชบุรีสนับสนุนเลี้ยงไก่ชน-วัวลาน

“สมศักดิ์” ควง 2 ส.ส.ราชบุรีสนับสนุนเลี้ยงไก่ชน-วัวลานสร้างรายได้เกษตรกรรัฐทำวันสต็อปเซอร์วิสหากทำได้เศรษฐกิจแล่นฉิว

โดยก่อนเข้างานมีกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยง ไก่ชนและวัวลาน ใน จ.ราชบุรี มายื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ อยากให้มีการเปิดสนามซ้อมไก่ชนและสนามวัวลาน โดยนายสมศักดิ์ ระบุว่า เรื่องนี้ตนจะส่งเรื่องให้ท่านรองผู้ว่าไปพิจารณาและดำเนินการ ซึ่งหากพี่น้องเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ก็รวมกลุ่มยื่นหนังสือมาได้ โดยการเปิดสนามซ้อมนั้นอยู่ที่การพิจารณาของ ศบค.และ สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสนามจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด 

จากนั้น นายวิวัฒน์ กล่าวรายงานว่า จ.ราชบุรี มีประชากรประมาณ 852,939 คน ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าขาย การบริการ รับจ้าง ตามลำดับ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ให้มีความมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนทุกอาชีพในการเป็นผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ค้าให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และเสริมสร้างในการต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ในการเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ค้า ให้ประชาชนทุกอาชีพสามารถมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หลายเดือนที่ผ่านมา ตนมีโอกาสได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทั่วทุกภาค พบเจอปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ขาดโอกาสการพัฒนาพืชเกษตรให้มีคุณภาพสูง เรายังใช้มหาวิทยาลัยน้อยมากในการวิจัยนวัตกรรมต่างๆ คงต้องใช้มหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น เพราะโอกาสของไทยยังก้าวไปได้อีกเยอะ

 รัฐบาลสมัยใหม่ก็ต้องทำอะไรให้ง่ายขึ้น อะไรที่ทำยุ่งยากซับซ้อนต้องเลิก ทำให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิส มาจุดเดียวจบ ระบบของประเทศต้องเปลี่ยนไปให้คล่องตัว เชิญชวนให้คนมาลงทุนได้ง่าย ราชการต้องคล่องตัวเข้าใจประชาชน ประชาชนเองก็ต้องเข้าใจว่าอยากทำอะไร และสุดท้ายในส่วนการเมืองต้องเป็นผู้ช่วยประสาน ไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือระดับประเทศก็ตาม หาก 3 ส่วนบูรณาการร่วมกันอย่างดีที่สุดเศรษฐกิจจะแล่นฉิว

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888