เข้าสู่ระบบ

วิธีป้องกันควบคุมโรคและพยาธิ ไก่ชน

วิธีป้องกันควบคุมโรคและพยาธิ ไก่ชน

วิธีป้องกันควบคุมโรคและพยาธิ ไก่ชน

วิธีป้องกันควบคุมโรคและพยาธิ ไก่ชน วิธีที่ดีที่สุดคือ การสุขาภิบาลที่ดี เพราะถ้าการสุขาภิบาลไม่ดีจะเป็นสาเหตุให้ไก่ชนสุขภาพแย่ลง

การให้วัคซันป้องกันโรคสม่ำเสมอ การสุขภิบาลเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันโรคและพยาธิไก่ เพราะถ้าการสุขาภิบาลไม้ดีจะเป็นสาเหตุให้ไก่ชนสุขภาพแย่ลง ไม่แข็งแรงเป็นโรคต่างๆได้ง่าย ข้อแนะนำมีดังนี้

ควรดูแลทำความสะอาดเล้าและภาชนะต่างๆที่วางไว้ในเล้าไก่และบริเวญใกล้เคียงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และปล่อยให้เล้าชื้นแฉะ เพราะจะเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค

การป้องกัน และ รักษาโรค ไก่ชน

1. สร้างเล้าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2. กำจัดแหล่งน้ำสกปรกรอบๆ บริเวญบ้าน เล้าไก่ และใกล้เคียง

3. อาหาร ไก่ชน ต้องมีคุณภาพดี อาหารที่กินไม่หมดให้ทิ้ง อบ่าปล่อยให้เน่าเสีย

4. มีน้ำสะอาดให้ ไก่ชน กินตลอดเวลา

5. ถ้ามี ไก่ชน ป่วยไม่มากนัก ควรกำจัดเสียและจัดการเผาหรือฝังให้เรียบร้อย จะช่วยกำจัดโรคได้เป็นอย่างดี

6. อย่าทิ้งซาก ไก่ชน  ลงแหล่งน้ำเป็นอันขาด เพราะเชื้อโรคจะแพร่กระจายไปได้

7. กำจัดซาก ไก่ชน โดยวิธีเผาหรือฝัง ไม่ควรนำไปจำหน่าย เพราะจะทำให้เกิดโรคแพร่ระบาดได้

8. วิธีป้องกันโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรซื้อไก่สดจากตลาดหรือหมู่บ้านอื่นมากิน เพราะไก่พวกนี้อาจเป็นโรคมาแล้วก็ได้

9. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขี้น เจ้าของ ไก่ชน ควรติดต่อหารือกับสัตวแพทย์โดยเร็ว

10. การใช้วัคซีนป้องกันโรคระบาด ไก่ชน ถึงแม้ว่าเราจะได้มีการสุขาภิบาลที่ดีแล้วแต่โดยปกติในสิ่งแวดล้อมจะมีเชื้อโรคอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ ไก่ชน เป็นโรคได้ทุกเวลา เราจึงต้องสร้างความต้านทานโรคให้กับ ไก่ชน ของเรา โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรค ควรให้ตั้งแต่อายุน้อยๆ และทำตามตารางที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิธีการป้องกันโรคที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย และได้ผลค่อนข้างดี

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888