เข้าสู่ระบบ

ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี

ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี

ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี

ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี เป็นอาวุธที่สำคัญในใช้ต่อสู้ ลักษณะไก่แบบนี้เห็นทีว่ามีโอกาสที่จะชนะสูงมาก

ไก่ที่มีปากแบบสกุลร่องน้ำโดยคำว่า สกุลร่องน้ำ จะหมายความว่าเป็นปากที่มีโคนที่ใหญ่ โดยสีของปากควร จะเป็นสีเดียวตลอด รวมไปถึง แข้ง เล็บ และเดือยของไก่ ลักษณะเด่นคือมีร่องน้ำ ไปตามแนวยาว ตั้งแต่โคนไปจนถึงปลาย โดยที่ตรงปลายปาก จะต้องมีลักษณะงุ้มลง เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมักเจอไก่ปากสกุลร่องน้ำ ในสายพันธ์ุของไก่เหลืองหางขาวไก่ที่มีปากแบบมังกรคาบแก้วสำหรับ มังกรคาบแก้ว กับคำว่า ปากคาบเพชร นั้นเป็นเดียวกันเพียงแค่ใช้เรียกต่างท้องถิ่นเท่านั้น

โดยจะมีลักษณะใกล้เคียง กับปากแบบสกุลร่องน้ำ ต่างกันเพียงแค่สีปากของไก่จะมีสีดำปะปน หรือแดงและขาวแซมบ้าง ซึ่งจะไม่เป็นสีเดียวทั้งปาก เหมือนกับสกุลร่องน้ำ โดยไก่ที่มีปากมังกรคาบแก้ว มักจะจิกคู่ต่อสู้ได้ดี ทำให้คู่ต่อสู้ เกิดบาดแผลได้ง่าย เรียกว่าเป็นไก่เชิงรุก ที่เก่งไก่ที่มีปากปัด ตลอดไก่ปากปัด ตลอดมีลักษณะคล้ายกับสกุลร่องน้ำ แต่ทว่าสี ของปากจะไม่เท่าเทียมกัน จะมีสีอื่นๆมาปะปนอยู่ ส่วนข้อแตกต่างคือ จะไม่มีรางน้ำบริเวณตรงข้างปากแต่ถ้าหากว่าพบเจอไก่ ปากปัดตลอดมีสี เสมอกันทั้งปาก แข้งเล็บและเดือย เป็นสีเดียวจะบ่งบอกว่าไก่ ตัวนั้นคือไก่ที่เก่งและโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ อย่างมีชั้นเชิงเรียกว่าใคร ได้ไก่ลักษณะนี้ รับรองสบาย

สำหรับปากของไก่ชน นั้นสามารถบ่งบอกอะไรได้มากมาย และถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยไก่ชนจะมีอาวุธที่สำคัญอยู่ 2 สิ่งด้วยกัน นั้นก็คือ ปาก และ เดือย นั่นเองโดยปากของไก่จะช่วยในจิกไก่ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเรามีลักษณะของปากไก่ 5 แบบที่บ่งบอกว่าไก่ตัวนั้นมีดีซ่อนอยู่แน่ๆ และหากเจอลักษณะไก่แบบนี้เห็นทีว่ามีโอกาสชนะมาก

  • ไก่ที่มีปากแบบสกุลร่องน้ำ โดยคำว่า สกุลร่องน้ำ นั้นจะหมายความว่าไก่ที่มีปากที่มีโคนที่ใหญ่ โดยสีของปากควรจะเป็นสีเดียวกันตลอด รวมไปถึง แข้ง เล็บ และเดือยของไก่ด้วย ลักษณะเด่นคือมีร่องน้ำไปตามแนวยาวตั้งแต่โคนไปจนถึงปลาย โดยที่ตรงปลายปากจะต้องมีลักษณะที่งุ้มลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมักจะเจอไก่ปากสกุลร่องน้ำ ในสายพันธ์ของไก่เหลืองหางขาว
  • ไก่ที่มีปากแบบมังกรคาบแก้ว สำหรับ มังกรคาบแก้ว กับคำว่า ปากคาบเพชร นั้นเป็นคำเดียวกันเพียงแค่ใช้เรียกต่างกันแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น โดยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับปากแบบสกุลร่องน้ำ แต่ต่างกันเพียงแค่สีปากของไก่จะมีสีดำปะปนอยู่ หรือแดงและขาวแซมบ้าง ซึ่งจะไม่เป็นสีเดียวทั้งปากเหมือนกับสกุลร่องน้ำ โดยไก่ที่มีปากมังกรคาบแก้วมักจะจิกคู่ต่อสู้ไว้ได้ดี ทำให้คู่ต่อสู้เกิดบาดแผลได้อย่างง่าย เรียกว่าเป็นไก่เชิงรุกที่เก่ง
  • ไก่ที่มีปากปัดตลอด ไก่ปากปัดตลอดมีลักษณะคล้ายกับสกุลร่องน้ำ แต่ทว่าสีของปากจะไม่เท่าเทียมกันจะมีสีอื่นๆมาปะปนอยู่ ส่วนข้อแตกต่างคือจะไม่มีรางน้ำบริเวณตรงข้างปาก แต่ถ้าหากว่าพบเจอไก่ปากปัดตลอดมีสีเสมอกันทั้งปาก แข้งเล็บและเดือยเป็นสีเดียวจะบ่งบอกว่าไก่ตัวนั้นคือไก่ที่เก่งและโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีชั้นเชิงเรียกว่าใครได้ไก่ลักษณะนี้รับรองสบาย
  • ไก่ที่มีปากแบบนกแก้ว ไก่ปากนกแก้ว จะแตกต่างจากเหล่าปากทั้งสามข้างต้น เพราะปากลักษณะนี้จะมีลักษณะที่สั้น แต่มีความแข็งแกร่ง ปลายปากแหลมและหักงุ้มลงเพียงเล็กน้อย ส่วนโคนปากจะกว้าง ลักษณะเด่นของปากคือ จะจิกเก่งทำให้คู่ต่อสู้เกิดบาดแผลง่าย แต่ก็มีข้อเสียคือ ไม่สามารถจิกงับได้นานๆ เนื่องจากว่าปากสั้นไม่สามารถอ้าปากกว้างได้
  • ไก่ที่มีลักษณะปากใหญ่ สำหรับไก่ประเภทนี้จะมีปากขนาดใหญ่กว่าไก่ชนทั่วไป นอกจากใหญ่แล้วยังยาวกว่าด้วย ดูรวมๆแล้วคล้ายกับปากอีกา แต่ตรงปลายปากจะไม่งองุ้มลงเท่าไหร่ ข้อเด่นของไก่ลักษณะนี้จะจิกเก่งจิกโหดเพราะปากใหญ่ๆจะสร้างรอยแผลให้แก่คู่แข่งได้ง่าย ทำให้มีโอกาสชนะสูง

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่องยูทูป : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888