เข้าสู่ระบบ

มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่6

มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่6

มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่6

มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่6 กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เทศบาลตำบลป่าไผ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 6 สีสันแห่งล้านนา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไก่พื้นโดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้เห็นความสำคัญ ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง ในด้านการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าไก่พื้นเมืองทั้งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้มีการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติมาแล้ว 5 ครั้งและในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์พื้นถิ่นของไก่พื้นเมือง การเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิต การตลาดไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ การจัดการให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ พัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติ เผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไก่พื้นเมืองไทย บูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนรองอธิบดีฯ ชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่างานมหกรรมไก่พื้นเมืองครั้งที่ 6 นี้มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันทำลาบไก่ การแข่งขันสานสุ่มไก่ การแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้ง การประกวดไก้แจ้สวยงาม การประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม รวมทั้งมีการเสวนา ในหัวข้อ ทิศทางการส่งเสริมและการพัฒนาตลาดไก่พื้นเมืองฯลฯ

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888