เข้าสู่ระบบ

นิสัยไก่พม่าเลือด100

นิสัยไก่พม่าเลือด 100ไก่ชนพม่าที่มีความฉลาดแกมโกง ยิ่งหากเป็นไก่ชนฉลาดมากก็จะมีเหลี่ยมโกงมาก

นิสัยไก่พม่าเลือด100 ที่มีความฉลาดแกมโกง ยิ่งหากเป็นไก่ชนฉลาดมาก ก็จะมีเหลี่ยมโกงมาก …อันนี้เป็นธรรมชาติ ไก่ชนพม่า ฉลาด นิสัยย่อมแตกต่างจากไก่ชนปกติทั่วไป กล่าวคือ เขาจะรู้ตนเองเสมอว่า เขาจะสู้หรือถอย…บางตัว ถอยโดยไม่ยอมสู้ หนีเฉยๆ ดื้อๆ เลยก็มีแม้จะเป็นฝ่ายที่เก่งเหนือกว่าคู่ต่อสู้ ดังนั้น หากจะเลี้ยงไก่พม่า การเลี้ยงไก่พม่าจึงต้องฉลาดเลี้ยง จะเอาอย่างไก่ชนสายเลือดอื่นไม่ได้..ถ้าปล้ำ วางยังไม่ถึงกำหนด..ห้ามวางอีก…ได้งานไม่ได้งาน ก็ต้องปล่อยไว้ก่อนรอจนไก่ คึกสมบูรณ์เต็มที่ ค่อยวางอีก…เพราะบาดแผลภายใน อาจจะยังบอบช้ำอยู่ คนเลี้ยงไก่พม่าจึงต้องหมั่นสังเกตอาการ แม้จะปล้ำวางมา 7 วัน กล้ามเนื้อส่วนที่เขียวซ้ำ จะหายดีแล้ว แต่กล้ามเนื้อภายในอาจยังไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อใหม่มาทดแทนส่วนที่เชลตายไป ต้องรอสองสัปดาห์จึงจะ สร้างเชลมาทดแทนสมบูรณ์ดี..ดังนั้น ไก่พม่าที่ฉลาดเวลาโดนย้ำแผลเดิมเล็กน้อย ก็อาจหนีได้…(ยกเว้น พวกลูกผสม) ..ดังนั้น ถ้าท่านเลี้ยงพม่าเลือดสูง ท่านต้องระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากไม่ เช่นนั้น ท่านจะเสียไก่ตัวดี ๆ ไป…เมื่อมันหน้าแดงคึกสมบูรณ์เต็มที่ ค่อยวางมันจะแสดงฝีมืออันสุดยอด

นิสัยไก่พม่าเลือด100

นิสัยไก่พม่าเลือด100 อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมมากเปลี่ยนที่ เปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนคนเลี้ยง หรือแม้แต่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่

มักจะตื่นตกใจ…ดังนั้น การเลี้ยงควรให้เวลาไก่พม่าเลือดสูง ปรับตัวเข้ากับสถานที่ และ คนเลี้ยงก่อน..อย่าใจร้อน ถ้ามันคุ้นเคยสถานที่แล้วมันก็สู้ยิบตา..ดังนั้นเวลาเลี้ยงรวมกันบางตัวออกไปชน อาจจะต้องเอาตัวที่เขาคุ้นเคยไปด้วย..เขาจะได้ไม่ตื่นตกใจ… แม้แต่มือน้ำก็ต้องคนเดิม กับคนเลี้ยง เพราะไก่จะรู้ว่าเป็นคนเดิมที่สัมผัสเขา..ไก่ทุกตัวมันเรียนรู้ของมันเอง..ไก่พม่า เมื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม..อาจจะมีผลต่อพฤติกรรม ของไก่ที่เปลี่ยนไปด้วย

สาเหตุไก่พม่า อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองหลักๆ เช่น การถ่ายขน การเจ็บป่วย หรือ ความไม่สมบูรณ์ใด ๆ ที่เกิดภายในตนเองจะทำให้ไก่เปลี่ยนพฤติกรรมด้วย..อย่าได้ตกใจ เพราะมันเป็น พฤติกรรมเฉพาะของเขาเอง..ดังนั้น ท่านที่ชื่นชอบพม่าเก่งๆ ท่านต้องเข้าใจความอ่อนไหวของเขาด้วย..จะเลี้ยงเหมือนไก่ทั่วไปไม่ได้

จะเห็นได้ว่าไก่พม่าเลือดร้อย มักมีความยุ่งยากและ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน คนเลี้ยงไก่ชนสมัยใหม่ จึกมักไม่นิยมนำไก่พม่าเลือดร้อยมาเลี้ยงเพื่อออกชน เพราะจิตใจไม่คงที่แม้จะมีความเก่งจึงก็ตาม ไก่พม่าเลือดร้อย จึงมักนิยมนำมาเพื่อต่อยอด เข้ากับ ไก่ชนสายพันธ์อื่นๆ โดยเฉพาะ ไก่ชนไซ่งอนเพื่อเพิ่มเรื่องสภาพจิตใจให้แน่นอนมากขึ้น ฉะนั้น การเลี้ยงไก่พม่าเลือดสูงให้ออกมาดี จึงต้องเรียนรู้ และ ไม่หยุดพัฒนาต่อยอดถึงจะได้ไก่พม่าเลือดนิ่งที่ใช้เลี้ยงออกชนได้ โชคดีมีไก่เก่งทุกคนครับ

นิสัยไก่พม่าเลือด100

 

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888