เข้าสู่ระบบ

ธรรมชาติไก่ชนพม่าที่มีความฉลาดแกมโกง

ธรรมชาติไก่ชนพม่าที่มีความฉลาดแกมโกง

ธรรมชาติไก่ชนพม่าที่มีความฉลาดแกมโกง

ธรรมชาติไก่ชนพม่าที่มีความฉลาดแกมโกง ยิ่งหากเป็นไก่ชนฉลาดมากก็จะมีเหลี่ยมโกงมาก

ไก่ชนพม่า ฉลาดนิสัยย่อมแตกต่างจากไก่ชนปกติทั่วไป กล่าวคือ เขาจะรู้ตนเองเสมอว่าเขาจะสู้หรือถอยบางตัวถอยโดยไม่ยอมสู้ หนีเฉยๆ ดื้อๆ เลยก็มีแม้จะเป็นฝ่ายที่เก่งเหนือกว่าคู่ต่อสู้ ดังนั้น หากจะเลี้ยงไก่พม่าการเลี้ยงไก่พม่าจึงต้องฉลาดเลี้ยง จะเอาอย่างไก่ชนสายเลือดอื่นไม่ได้ถ้าปล้ำ วางยังไม่ถึงกำหนดห้ามวางอีกได้งานไม่ได้งานก็ต้องปล่อยไว้ก่อนรอจนไก่ คึกสมบูรณ์เต็มที่ค่อยวางอีกเพราะบาดแผลภายในอาจจะยังบอบช้ำอยู่ คนเลี้ยงไก่พม่าจึงต้องหมั่นสังเกตอาการ แม้จะปล้ำวางมา 7 วันกล้ามเนื้อส่วนที่เขียวซ้ำจะหายดีแล้ว แต่กล้ามเนื้อภายในอาจยังไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อใหม่มาทดแทนส่วนที่เชลตายไปต้องรอสองสัปดาห์จึงจะ สร้างเชลมาทดแทนสมบูรณ์ดีดังนั้นไก่พม่าที่ฉลาดเวลาโดนย้ำแผลเดิมเล็กน้อย ก็อาจหนีได้(ยกเว้นพวกลูกผสม) ดังนั้นถ้าท่านเลี้ยงพม่าเลือดสูงท่านต้องระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากไม่ เช่นนั้นท่านจะเสียไก่ตัวดี ๆ ไปเมื่อมันหน้าแดงคึกสมบูรณ์เต็มที่ค่อยวางมันจะแสดงฝีมืออันสุดยอดไก่พม่าอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมมากเปลี่ยนที่ เปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนคนเลี้ยง หรือแม้แต่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่มักจะตื่นตกใจดังนั้น  การเลี้ยงควรให้เวลาไก่พม่าเลือดสูงปรับตัวเข้ากับสถานที่และคนเลี้ยงก่อนอย่าใจร้อน ถ้ามันคุ้นเคยสถานที่แล้วมันก็สู้ยิบตาดังนั้นเวลาเลี้ยงรวมกันบางตัวออกไปชน อาจจะต้องเอาตัวที่เขาคุ้นเคยไปด้วยเขาจะได้ไม่ตื่นตกใจแม้แต่มือน้ำก็ต้องคนเดิม กับคนเลี้ยง เพราะไก่จะรู้ว่าเป็นคนเดิมที่สัมผัสเขาไก่ทุกตัวมันเรียนรู้ของมันเองไก่พม่า เมื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของไก่ที่เปลี่ยนไปด้วยสาเหตุไก่พม่าอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองหลักๆ เช่น การถ่ายขน การเจ็บป่วย หรือความไม่สมบูรณ์ใดๆ ที่เกิดภายในตนเองจะทำให้ไก่เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอย่าได้ตกใจเพราะมันเป็น พฤติกรรมเฉพาะของเขาเองดังนั้นท่านที่ชื่นชอบพม่าเก่งๆ ท่านต้องเข้าใจความอ่อนไหวของเขาด้วยจะเลี้ยงเหมือนไก่ทั่วไปไม่ได้จะเห็นได้ว่าไก่พม่าเลือดร้อย มักมีความยุ่งยากและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน คนเลี้ยงไก่ชนสมัยใหม่จึกมักไม่นิยมนำไก่พม่าเลือดร้อยมาเลี้ยงเพื่อออกชน เพราะจิตใจไม่คงที่แม้จะมีความเก่งจึงก็ตาม ไก่พม่าเลือดร้อยจึงมักนิยมนำมาเพื่อต่อยอด เข้ากับไก่ชนสายพันธ์อื่นๆ โดยเฉพาะไก่ชนไซ่งอนเพื่อเพิ่มเรื่องสภาพจิตใจให้แน่นอนมากขึ้น ฉะนั้นการเลี้ยงไก่พม่าเลือดสูงให้ออกมาดีจึงต้องเรียนรู้ และไม่หยุดพัฒนาต่อยอดถึงจะได้ไก่พม่าเลือดนิ่งที่ใช้เลี้ยงออกชนได้ โชคดีมีไก่เก่งทุกคน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888