เข้าสู่ระบบ

ทำความรู้จักกับไก่

ทำความรู้จักกับไก่

ทำความรู้จักกับไก่

ทำความรู้จักกับไก่ ไก่คือสัตว์ปีกที่อยู่ในวงศ์เดียวกับไก่ฟ้าและ นกกระทา นับเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญ

ไก่คือสัตว์ปีกที่อยู่ในวงศ์เดียวกับไก่ฟ้าและนกกระทา นับเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญ และยังเป็นตัวเลือกที่มีราคาจับต้องได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่มอีกด้วย เดิมทีเรามีการเลี้ยงไก่ในระดับครัวเรือนมานานมากแล้ว มีทั้งแบบที่เลี้ยงไว้กินเนื้อ เลี้ยงไว้เก็บไข่ และเลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา ผศ.กร.ประภากร ธาราฉาย ได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า จุดเริ่มต้นของไก่เลี้ยงน่าจะมาจากไก่ป่าสีแดงซึ่งพบได้มากในพื้นที่แถบเอเชีย คล้ายคลึงกับการเลี้ยงสัตว์ในเชิงปศุสัตว์ชนิดอื่น ที่เริ่มจากจับสัตว์ป่ามาทำให้เชื่องแล้วพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปในท้ายที่สุด ปัจจุบันคาดว่ามีการคัดเลือกและต่อยอดสายพันธุ์ไก่จนมีมากกว่า 60 สายพันธุ์แล้ว แต่สามารถแบ่งกลุ่มตามถิ่นกำเนิดได้ 4 กลุ่มดังนี้ ไก่เมดิเตอร์เรเนียน ไก่เอเชีย ไก่อังกฤษ และไก่อเมริกัน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888