เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง ไก่ต้องการโปรตีนในอาหาร แตกต่างกันตามอายุ และ ชนิดของไก่ในฟาร์มไก่ชน

ไก่ต้องการโปรตีน ในอาหารแตกต่างกันตามอายุ และ ชนิดของไก่ในฟาร์มไก่ชน ลูกไก่อายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง 2 เดือนมีความต้องการโปรตีนในอาหาร 20 – 21 % ไก่รุ่นอายุตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ต้องการโปรตีนในอาหาร 16 – 18 เปอร์เซ็นต์ ไก่ต้องการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  ไก่พันธุ์ต้องการ 16  เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างน้อย ถ้าเราเลี้ยงไก่ในฟาร์ม ไก่เราต้องการอาหาร ที่มีโปรตีนประมาณ 20 % เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเจริญเติบโต ( ประมาร 10 – 12 สัปดาห์) ไก่จึงจะเจริญเติบโตได้ขนาดที่เราต้องการ จะเห็นได้ว่าอาหารที่ใช้ กับไก่อายุน้อยๆ จะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนสูงกว่า อาหารที่ให้กับไก่ที่มีอายุมาก และ ถ้าเลี้ยงไก่ในฟาร์มไก่ชนให้โตเร็ว จะต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูง กับ ไขมันโปรตีนที่ไก่กินเข้าไปจะแตกตัวเป็นกรดอมิโนชนิดต่างๆ ซึ่งมีทั่งที่จำเป็น และ ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไก่ กรดอมิโนที่ไก่ต้องการจริงๆ มีประมาณ 13 ชนิด และ ยังไม่พบว่า มีวัตถุติดิบที่ใช้เป็นอาหารไก่ชนิดใด ที่สามารถให้กรดอมิโนทั้ง 13 ชนิด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็น ที่ต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิด มาผสมกัน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ เหมาะสมที่สุด โดยปกติวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ ใช้โปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าโปรตีน ที่ได้จากพืช แต่ไก่ต้องการโปรตีนที่ได้จาก สัตว์ และ พืช พร้อมกัน ถ้าอาหารไก่ในฟาร์มไก่ชนมีปริมาณ โปรตีนชนิดหนึ่งมาก หรือ มากน้อยเกินไป จะมีผล ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้ช้าลง ฉะนั้น ในการผสมอาหารไก่ นอกจากจะพิจารณาปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบที่จะใช้แล้ว ปริมาณโปรตีนในอาหารผสม ยังต้องพิจารณาชนิด ของวัตถุดิบนั้นๆ อีกด้วยว่ามีโปรตีนชนิดใดอยู่บ้าง เพื่อให้อาหารผสมขึ้นมา มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ของไก่ในฟาร์มไก่ชน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888