เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 - 18 สัปดาห์

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์ ไก่ในวัยนี้ควรเลี้ยงแยกตัวผู้และตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรงลักษณะกรงไก่ที่ใช้เลี้ยงควรกันลม

ในฟาร์มไก่ชน ไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ในวัยนี้ ควรเลี้ยงแยกตัวผู้ และ ตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรง ลักษณะกรงไก่ที่ใช้เลี้ยง ควรกันลม กันแดด และกันฝนได้ เมืองไทยมีอากาศร้อน ในตอนบ่าย ฉะนั้นด้านตะวันตกของเล้าไก่ ควรปลูกต้นใม้ไว้บังแดดตอนบ่าย เพื่อให้ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน อยู่ได้อย่างสบาย กรงควรระบายอากาศได้มี สามารถกันศัตรูต่างๆ รักษาความสะอาดไก่ง่าย ไม่มีน้ำขัง และ ไม่เป็นรกรุงรัง ตัวกรงไก่ควรออกแบบ สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย ในท้องถิ่น เพราะจะช่วยทำให้ ต้นทุนการเลี้ยงดูแลไก่ลดลง ไก่อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นวัยกำลังหัดนอนคอน ฉะนั้นควรสร้างคอนไว้ในกรงไก่ ไก่ที่ไม่นอนคอน มักจะนอนสุมกัน ซึ่งอาจเห็นได้ ในตอนเช้า ดังนั้น เมื่อพบว่าไก่ยังนอนคอนไม่เป็นจะต้องหัดให้ไก่นอนคอน  ถ้ามีไก่จำนวนมากฟาร์มไก่ชน ควรแยกเลี้ยงไว้เป็นฝูงๆ ประมาณ 50 – 70 ตัวจะทำให้ดูแลได้ทั่วถึงและสะดวกกว่า ถ้ากรงไม่ได้อยู่บนพื้นดินควรจัดพื้นที่ให้กว้างพอประมาณ ไก่ตัวหนึ่งควรมีพื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางฟุต เรื่องที่จะต้องให้ความสนใจ เรื่องต่อไปคือ เรื่องอาหาร สำหรับไก่รุ่น ควรมีโปรตีนประมาณ 16 – 18 เปอร์เซ็นต์ ควรจัดอาหารให้พอเหมาะกับ จำนวน ไก่ที่เลี้ยง อาหารที่จัดให้ไก่รุ่น ควรมีกรวดผสมอยู่ด้วย ถ้าเลี้ยงไก่ฝูงละ 50 ตัว ควรจัดรางอาหาร ขนาด 4 นิ้ว * 4 – 6 ฟุต จำนวน 2 ราง ไว้ในกรง ไก่ควรปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเอง ตามพื้นหญ้าบ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้าเลี้ยงไก่ในกรงที่เป็นช่องเล็กๆ ช่องหนึ่ง ควรเลี้ยงไก่ได้หนึ่งตัว และ จะต้องจัดหาหญ้า หรือ ผักให้ไก่กินเป็นประจำ ไก่กินหญ้าหรือผักได้แต่ควรสับให้ละเอียดก่อนให้ ควรจักหาน้ำให้ไก่ในฟาร์มไก่ชน กินตลอดทั้งวัน.

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888