เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงไก่ชนพม่าให้ปลอดโรค ในช่วงต้นหนาว ทำอย่างไร

การเลี้ยงไก่ชนพม่าให้ปลอดโรค

การเลี้ยงไก่ชนพม่าให้ปลอดโรค

การเลี้ยงไก่ชนพม่าให้ปลอดโรค รีบกำจัดทำลายแหล่งน้ำขัง ที่เป็นสาเหตุของเชื่อโรคหลายๆ ชนิดเ เช่น หวัด อหิวา โรคนิวคลาสเซิล เป็นต้น

ฺ  ทำความสะอาดบริเวณ ที่คุณเลี้ยง ไก่ชนพม่า เอาไว้รีบกำจัดทำลายแหล่งน้ำขัง ที่เป็นสาเหตุของเชื้อโรคหลายๆ ชนิด เช่น หวัด อหิวา โรคนิวคลาสเซิล เป็นต้น ซึ่งโรคเหล้านี้มักเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะ

ช่วงที่ยังไม่หมดฝนซะทีเดียวแบบช่วงประมาณเดือนกัยาย-ตุุลาคม นี่แหละครับ

ฺ  จัดการปรับบริเวณเลี้ยงไก่ชนพม่าเสียใหม่ กำจัดส่วนที่เป็นมุมอับ ที่ทำให้แสงแดดส่องไม่ถึง ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นจุดที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่ายนั้นเอง (แสงแดดสามารถฆ่าเชื้อโรคได้)

ฺ  ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วบริเวณเลี้ยงไก่ชนพม่า (อย่าลืมชนถ่ายไก่ชนออกไปก่อน) นอกจากนั้นอย่าลืมทำการโรยปูนขาวเพื่อเป็นการกำจัดเชื่อโรคอีกทางหนึ่งด้วย

ฺ  ไก่ที่เป็นโรค หรือติดโรคอยู่แล้ว ให้แยกออกมาเพื่อกำจัดทำลายอย่างเหมาะสม

ฺ  หลีกเลี้ยงการเลี้ยงไก่เล็กๆ มากเกินไป ในบริเวณที่เลี้ยงไก่ชนพม่า เพราะไก่เล็กสามารถกลาายเป็นพาหะนำโรคได้ง่ายกว่าไก่ที่โตแล้ว หรือถ้าหากเป็นไปได้ตวรทำการแยกโซนเลี้ยง ระหว่างไก่เล็ก และไก่โตไปเลย          ปลอดภัยกว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ฺ  การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเสี่ยงต่างๆ นั้นเป็นเรื่องจำเป็น ในการเลี้ยงไก่ชน ทั้ง ไก่ชนพม่า และไก่ชนสายพันธุ์อื่นๆ ดังนั้น จัดการให้เรียบร้อยครับ อย่านิ่งนอนใจจนไก่งอมโรคก่อน

ฺ  สำหรับการเลี้ยงชนในโรงเรือน ให้หมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ เพราะในโรงเรือนที่ไม่ได้รับการดูแลด้าน ความสะอาดที่เพียงพอ นั้นจะสามารถแพร่กระจายเชื่อโรคต่างๆได้ดีกว่าการเลี้ยงกลางแจ้งที่มีแสงแดดและ     อากาศถ่ายเทสะดวก  นี้คือการเลี้ยงไก่ชนพ่า

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888