เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยงลูกไก่ชน

การเลี้ยงลูกไก่ชน

การเลี้ยงลูกไก่ชน

การเลี้ยงลูกไก่ชน เมื่อลูกไก่ ออกเอาซุ้มครอบคบ 7 วันแล้วปล่อยไปกินกับแม่ไก่ 1 เดือน 

การเลี้ยงลูกไก่ชน

           การเลี้ยงลูกไก่ชนไก่ตี เมื่อลูกไก่ ออกเอา สุ่มครอบคบ 7 วันแล้ว ปล่อยไปกินกับแม่ไก่ 1 เดือน โดยเอาอาหารลูกไก่ชน ใส่ไว้ในราง เอาสุ่มตาห่าง ๆ ที่ลูกไก่ลอดเข้าไปกินได้ ครอบไว้ กันแม่ไก่ และ ไก่ตัวอื่นๆ เข้าไปกินน้ำสะอาดเสริม เกลือแร่ไวตามิน ตั้งให้กินตลอดเวลา แม่ไก่ให้อาหาร มื้อเย็นมื้อเดียว

เมื่อลูกไก่ อายุครบ 30 วัน ให้แยกออกจากแม่ เอาไปเลี้ยงในเล้าต่างหาก และ เอาแม่ไก่ไปบำรุงและผสมพันธุ์ต่อไป เลี้ยงลูกไก่จนครบอายุ 3 เดือน ให้คัดเกรด ไก่เกรด A-B ให้จำหน่าย หรือ เลี้ยงทำสายพันธุ์ต่อ หรือ เลี้ยงให้เป็นไก่โตส่งตลาดไก่ชน

ไก่ที่เลี้ยงไว้จนโตครบอายุ 8-9 เดือน ให้นำฝึกเป็นไก่พร้อมปล้ำ พร้อมลงนวม หรือ ไก่พร้อมชนขายจะได้ราคาสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว

1.ถ้า จะ ขาย ไก่ เต็ม วัย จะ ได้ ราคา ประมาณ 500 – 1,000

2.ถ้า ขาย ไก่เต็มวัย พร้อมปล่ำจะได้ราคาประมาณ 1000 – 2000

3.ถ้า ขาย ไก่เต็มวัย พร้อมชนจะได้ราคาประมาณ 5000 – 10000

4.ถ้า ขาย ลูกไก่ จะได้ ราคาประมาณ 200 – 500  จะขายได้ ในระยะ ไหนก็ สุดแท้ แต่ความพร้อม และ ความสะดวกของแต่ละคน

 

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888