เข้าสู่ระบบ

การเพาะเลี้ยงไก่ชน

การเพาะเลี้ยงไก่ชน

การเพาะเลี้ยงไก่ชน

การเพาะเลี้ยงไก่ชน เริ่มจากทำงานในฟาร์มไก่พันธุ์มาเกือบสามสิบปี โดยทำหน้าที่ดูแลไก่พันธุ์ ให้อาหาร

ทำหน้าที่ดูแลไก่พันธุ์ ให้อาหาร และตลอดจนการทำความสะอาดฟาร์มไก่ อยู่มาวันหนึ่งเริ่มคิดว่างานที่ทำอยู่รายได้น้อย จะทำอย่างไรให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้เหลือเอาไว้เก็บออมเพื่ออนาคตข้างหน้า จึงเล็งเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในการที่จะเพาะพันธุ์ไก่ขายเอง แต่หันมาเพาะพันธุ์ไก่ชนแทน เพราะสำรวจความเป็นไปได้ในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงพบว่ามีผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนอยู่มาก จึงใช้โอกาสนี้ลงทุนซื้อไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงขาย ทำให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันได้เลิกทำงานที่ฟาร์มและหันมาเพาะเลี้ยงไก่ชนขายเป็นอาชีพรองจากอาชีพหลักคือเกษตรกรรม

วิธีการ/ขั้นตอน

1.ไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต้องคัดเลือกตัวที่มีส่วนประกอบทางร่างกายและโครงสร้างที่สมบูรณ์ สวยงาม สีสันถูกต้องตามพันธุ์

2.ในการผสมพันธุ์นั้นต้องให้ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไปขังอยู่ร่วมกันในเล้ากว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ในเล้าผสมพันธุ์จะต้องมีแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทสะดวก

3.จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ ในช่วงเย็นเวลา 17.00 – 18.00 น. เพราะจะทำให้น้ำเชื้อของไก่พ่อพันธุ์แข็งแรง

4.เมื่อใกล้ถึงเวลาที่แม่พันธุ์จะออกไข่ ก็ทำการแยกแม่พันธุ์ออกไปไว้อีกเล้าหนึ่ง การออกไข่ขึ้นอยู่กับบางสายพันธุ์ว่าจะไข่ออกมากี่ฟอง บางพันธุ์ออก 8 – 10 ฟอง บางพันธุ์ออกวันละฟอง

5.แม่พันธุ์จะกกไข่อยู่ประมาณ 15 – 20 วัน จากนั้นไก่ก็จะฟักเป็นตัว ให้ขังลูกไก่รวมไว้กับแม่พันธุ์เป็นเวลา 1 เดือน และเล้าไก่ก็ต้องมีขนาดลานกว้าง เพื่อให้แม่กับลูกหาอาหารกินตามธรรมชาติ

6.ในเล้าควรจะมีถาดอาหารเม็ดและน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา เพราะจะช่วยให้กระตุ้นการกินอาหารของลูกไก่ให้โตเร็ว และแข็งแรงยิ่งขึ้น

7.ประมาณ 10-11 เดือน ไก่จะเริ่มเจริญเติบโตเป็นไก่หนุ่ม ก็จะทำการขังแยกออกมาจากแม่พันธุ์ เป็นแต่ละเล้า เพื่อป้องกันการจิกและตีกันเอง

8.จากนั้นทำการดูแลให้อาหารเม็ด และปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ทำการฝึกซ้อมบ้างเมื่อถึงเวลาที่จะนำไปชน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888