เข้าสู่ระบบ

การดูแลแม่พันธุ์ไก่ชนเตรียมการไว้เพื่อสำหรับการผสมพันธุ์

การดูแลแม่พันธุ์ไก่ชนเตรียมการไว้เพื่อสำหรับการผสมพันธุ์

การดูแลแม่พันธุ์ไก่ชนเตรียมการไว้เพื่อสำหรับการผสมพันธุ์

การดูแลแม่พันธุ์ไก่ชนเตรียมการไว้เพื่อสำหรับการผสมพันธุ์ ควรจับแม่พันธุ์ถ่ายพยาธิทุกๆ เดือน ก่อนการจับผสมพันธุ์กับไก่พ่อพันธุ์

ควรจับแม่พันธุ์ถ่ายพยาธิทุกๆ เดือน ก่อนการจับผสมพันธุ์กับไก่พ่อพันธุ์เพราะจะได้ทำให้ร่างกายของไก่แม่พันธุ์นั้นสมบูรณ์มากพอสำหรับการผสมพันธุ์ และสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีแก่ลูกไก่ด้วย ไก่ที่งอมโรค หรือได้รับลักษณะที่ไม่ดีมาจากแม่พันธุ์ (มีโอกาสสูงถึง 70%) มักไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ซื้อขายไก่ชน ครับ นอกจากนั้นเรื่องของพวก ไร เห็บ เหา และแมลงรบกวนต่างๆ ก็สามารถเป็นพาหะนำโรคได้เช่นกัน ดังนั้นควรทำการจับแม่ไก่แม่พันธุ์ อาบน้ำกำจัดแมลงรบกวนเหล่านี้ให้ดี เพราะหากปล่อยไว้อาจติดไก่พ่อพันธุ์ได้ และโรคที่มาพร้อมกับแมลง ก็อาจทำให้เกิดลักษณะที่ไม่ดี ถ่ายทอดไปยังลูกได้เหมือนกัน วัคซีนไก่แม่พันธุ์ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ นอกจากนั้นควรตรวจสุขภาพไก่อยู่เสมอด้วยครับ ดูแลไก่ชนแม่พันธุ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันจิกตีกันเอง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายได้ อาหารแม่ไก่ควรให้ครบทุกหมู่ ให้แม่ได้ได้รับสารอาหารครบถ้วน (แต่ไม่ควรมากเกินไป จนไก่อ้วน) เพราะร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ขายได้ราคาดีในตลาด ซื้อขายไก่ชน แยกเลี้ยงแม่ไก่อย่างดี อย่าปล่อยให้โดนไก่หนุ่ม รุม เพราะมักจะทำให้โทรม หรือบาดเจ็บได้นั่นเอง หากเป็นไปได้ ควรทำการเลี้ยงอย่างอิสระ ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะสามารถให้ผลผลิตได้ดีกว่าการเลี้ยงในโรงเรือน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888